PvdA en SP plaatsen gemeentebestuur in spagaat bij debat over vuurwerk

nieuws
Foto: Ulrike Mai via Pixabay

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een voorstel om onderzoek te doen naar het organiseren van meerdere professionele vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. Het gemeentebestuur liet weten tegen de plannen te zijn, de PvdA en de SP stemden niet in lijn met de coalitie.

Het gaat om een voorstel van Student & Stad, Partij voor het Noorden, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Daan Swets van Student & Stad: “Zowel uit landelijk onderzoek, als onderzoek van de gemeente blijkt, dat er een groot draagvlak is voor een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk, als er een alternatief wordt geboden in de vorm van centrale vuurwerkshows. Daarom vragen wij het gemeentebestuur om onderzoek te doen om op meerdere plekken in de gemeente een professionele vuurwerkshow te organiseren. Ook vragen wij om bij een volgende evaluatie van de jaarwisseling de animo voor een lichtshow en een vuurwerkshow apart van elkaar te meten.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Je zou verwachten dat de jonge politici van Student & Stad weglopen met drones- en lichtshows”
Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren is verbaasd: “Ik verbaas me over zoveel conservatisme. Dat vuurwerk nog steeds niet passe is. Groningen is een jonge stad, waarbij je zou verwachten, bij een partij als Student & Stad, dat men weg loopt met drones- en lichtshows. Waarom nu toch bij het oude houden?” Swets: “Niet alles wat nieuw is, is beter. Vuurwerkshows worden gemist, en wij geven gehoor aan de wens van de inwoners. Overigens zijn wij ook voorstander van licht- en droneshows.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Is dit praktisch wel uitvoerbaar?”
Maria Martinez Doubiani van D66 is niet overtuigd: “Ik lees in uw voorstel dat er onderzocht moet worden om op meerdere plekken professionele vuurwerkshows te organiseren. Voor zulke shows heb je pyrotechnici nodig, die zoiets begeleiden. We hebben het dus over specialisten. Daar zijn er 170 van in Nederland. Stel dat dit voorstel het haalt, hoe zit het dan met de praktische uitvoerbaarheid?” Swets: “Er zijn inderdaad geen legers aan pyrotechnici. Daarom is het goed om deze motie nu te bespreken voor andere gemeenten op ditzelfde geweldige briljante idee komen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Mooi dat Student & Stad gehoor geeft aan onze oproep om er geen elitair binnenstadsprogramma van te maken”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Onlangs hebben we in de commissie gesproken over de winterprogrammering. Belangrijk voor ons daarbij was dat het geen elitair binnenstadsprogramma zou worden. Daarom ben ik heel blij met uw punt om dit op meerdere plekken in de gemeente te organiseren. Maar ik ben benieuwd of er ook nagedacht is over de kosten. Gaan er sponsoren worden gezocht?” Swets: “Tijdens de commissie kreeg meneer Huisman van de SP het woord. Hij haalde herinneringen op aan vroeger tijden. Dat er bij het sigarenwinkeltje een potje was waar je geld voor een vuurwerkshow in kon doneren. Ik denk dat zoiets heel mooi is om mee te nemen in de verkenning.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Dit druist in tegen de trend die we zelf in willen zetten”
Optimisme vanuit de raad, maar vanuit het gemeentebestuur is men sceptisch. Of zoals burgemeester Schuiling het verwoordt: “Verwacht van ons geen spetterend antwoord. De grondtoon waar we het over hebben is dat we langzamerhand toe moeten naar een systeem waarbij we het vuurwerk uit de gemeente halen. Vanwege verschillende punten: de milieubelasting, de overlast die het veroorzaakt, en de rommel die er mee gepaard gaat. Als we de motie lezen, dan constateren wij dat de gemeente zulke vuurwerkshows mede moet gaan organiseren. Dat kunnen we niet doen. Het druist in tegen de trend die we zelf in willen zetten. Daarnaast legt het organiseren van vuurwerkshows een enorm beslag op de capaciteit van veiligheidsdiensten. En tot slot is het budget er niet om dit te kunnen organiseren.”

“Inzetten op een centrale lichtshow”
De burgemeester vertelt verder: “De handhavingscapaciteit is een belangrijke overweging. De lijn van het gemeentebestuur is dat we in gaan zetten op een centrale lichtshow. Daar hoort een overgangsperiode bij. Ten Boer heeft bijvoorbeeld op dit moment een eigen vuurwerkshow.”

PvdA en SP stemmen voor
Uiteindelijk wordt de motie toch aangenomen. Van de raadsleden stemmen er 23 voor, en 21 tegen. Opmerkelijk is dat van de coalitiepartijen de PvdA en de SP voor het voorstel stemmen, en daarmee het advies van het gemeentebestuur in de wind slaan. De andere coalitiepartijen stemmen tegen. Ook de PVV stemt tegen. Fractievoorzitter Dennis Ram van deze partij: “En weer gaat er een traditie kapot worden gemaakt. Deze motie roept op tot minder consumentenvuurwerk en meer professionele shows. Daar kunnen wij niet mee in stemmen.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Soms moet je dingen heel vaak herhalen. Ik zeg het nog maar eens. Vuurwerk is schadelijk, gevaarlijk en hinderlijk voor het milieu.”