Forse uitdagingen om veiligheidsorganisatie FC Groningen op orde te krijgen

nieuws
Foto: ingezonden

Er liggen forse uitdagingen om de veiligheidsorganisatie bij FC Groningen op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente en FC Groningen.

FC Groningen kijkt terug op een dramatisch verlopen seizoen. Niet alleen vanwege de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, maar ook vanwege diverse incidenten in het stadion, waarbij onder andere mensen het veld bestormden, bier naar een grensrechter werd gegooid en rookbommen en vuurwerk op het veld terecht kwamen. Incidenten die de aanleiding vormen van het onderzoek waarbij kritisch gekeken is naar de veiligheidsorganisatie rond wedstrijden. De conclusie is dat er forse uitdagingen liggen.

Tekortkomingen
Bij het onderzoek is gekeken naar drie verschillende onderdelen. De actuele status van de veiligheidsorganisatie is onder de loep genomen, de veiligheidssituatie gedurende de wedstrijden is bekeken en er is een analyse gemaakt van de samenwerking tussen de FC, de gemeente, OM en politie. Daarbij worden verschillende tekortkomingen gesignaleerd, bijvoorbeeld op het gebied van inzet en kwaliteit van stewards, het contact met supporters, de situatie op de Noordtribune en de samenwerking tussen de partners die volgens de onderzoekers beter kan.

Fysieke aanpassingen
De onderzoekers constateren dat er investeringen nodig zijn om de veiligheidsorganisatie op orde te krijgen. Men doet negentien aanbevelingen. Zo moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat er voldoende stewards en beveiligingspersoneel aanwezig zijn op alle posities die van belang zijn. Specifieke aandacht daarbij is nodig voor de Noordtribune, zodat er geen ruimte is voor ontoelaatbaar gedrag. Zo moet er een harde scheiding komen tussen de eerste en de tweede ring van de Noordtribune.

Flexibel inzetbare netten
De vakken D, E, F en G vormen een groot risico op de Noordtribune. Om overcrowding in deze vakken te voorkomen moet nagedacht worden over het plaatsen van barriers of rail seats. Met rail seats wordt een stalen constructie bedoeld die ter vervanging dient van stadionstoeltjes. Om te voorkomen dat er spullen op het veld kunnen worden gegooid is het nodig om netten te installeren op plekken waar de kans op gooien het grootst is. De onderzoekers denken dat deze flexibel inzetbare netten sowieso geïnstalleerd moeten worden voor de eerste ring van de Noordtribune.

Investeringen
Ook zijn er investeringen nodig op het gebied van snelle identificatie van supporters bij incidenten en de aanpak van hoog risico supporters. De belangrijkste aanbeveling is dat de partijen gezamenlijk optrekken, waardoor onacceptabel gedrag van risicosupporters gestopt wordt, en de club en partners in controle zijn over de veiligheid en de aanpak van risico-supporters.

John de Jonge (supportersvereniging FC Groningen): “Ik hoop snel duidelijkheid te krijgen over wat er uiteindelijk besloten gaat worden”
John de Jonge is voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen: “Ik heb het onderzoek bestudeerd, maar het is voor mij op dit moment nog te vroeg om er inhoudelijk op te reageren. Komende week willen we met het bestuur gaan bekijken wat er nu precies wordt aanbevolen. En dit is een advies, waarbij ik nieuwsgierig ben wat er uiteindelijk besloten gaat worden.” De datum waarop een knoop moet worden doorgehakt is nog onbekend. “Morgen wordt in de gemeenteraad hierover gesproken, en ik hoop dan ook meer duidelijkheid te krijgen over de datum. En die is belangrijk. Over ruim drie weken begint het nieuwe seizoen. Veel supporters vragen zich af wat er gaat gebeuren om de veiligheid te kunnen garanderen. In dat hele proces willen wij als supportersvereniging graag betrokken worden.”