Behoud Backbone leidt niet direct tot geruststelling bij huurders: “Dit is een eerste horde”

Het gemeentebestuur maakte afgelopen week bekend dat men de intentie heeft om het pand van Backbone aan de Travertijnstraat te behouden. De ontwikkeling wordt door verschillende partijen als een eerste horde bestempeld, maar van geruststelling is nog geen sprake.

“Uiteraard heb ik het nieuws meegekregen”, vertelt Claartje van der Linden die in het pand van Backbone een atelier heeft. “Maar eigenlijk zijn er nog heel veel vraagtekens. Of het pand ook echt behouden kan worden, daar moet de gemeenteraad een oordeel over vellen. Stemt de raad ook in met het plan? En als de ontwikkeling begint, wat betekent het dan voor ons? Tijdens de verbouwing zullen wij moeten vertrekken. Is er dan een tijdelijke ruimte waar we naar toe kunnen? Kunnen we daarna weer terug? Blijven de ruimtes na de verbouwing betaalbaar voor ons? Dit is een eerste stap, een eerste horde, maar er moeten er nog heel veel genomen worden.”

CSG Vinkenborgh
Feest was het op 23 november 1976. Aan de Travertijnstraat werd het schoolgebouw van CSG Vinkenborgh geopend. Een scholengemeenschap die ontstaan was uit drie andere scholen en één school in oprichting. Het gebouw dat in gebruik werd genomen was in verschillende opzichten bijzonder. Het pand bestaat namelijk uit een skelet waarbij de lokalen flexibel ingericht kunnen worden. Door deze vorm dacht het schoolbestuur decennialang in het pand te kunnen vertoeven waarbij ruimtes makkelijk aangepast konden worden aan ontwikkelingen in het onderwijs. Sowieso zag men een glansrijke toekomst op de locatie. Bij de bouw ging men er ook vanuit dat de school zou groeien, waarbij er in de fundering rekening is gehouden met een extra verdieping die op het gebouw geplaatst kan worden. Die verdieping is er nooit gekomen. Grote trots waren de grote praktijklokalen op de begane grond die voor die tijd zeer vernieuwend waren. Het schoolgebouw was ook zo bijzonder dat de toenmalig minister van Onderwijs naar Groningen kwam om het gebouw te openen.
.
In 2012 werden de deuren van het schoolgebouw gesloten en verhuisde men naar een gloednieuw schoolgebouw even verderop. Van de naam CSG Vinkenborgh was toen allang afscheid genomen. Na de intrek van De Wilgenborgh werd de schoolnaam gewijzigd in CSG Augustinus, om na CSG Diamantlaan uiteindelijk de naam CSG Selion aan te nemen. In 2016 nam Backbone haar intrek in het gebouw. De afgelopen jaren is er in het gebouw ongeveer ruimte voor 150 bedrijfjes, kunstenaars en organisaties. In het gebouw is Gea’s Weggeefwinkel groot geworden, is TikTok Tammo ontstaan en werden maatschappelijke initiatieven als het Free Café succesvol, waarbij er verbinding gezocht werd met de wijk.

Karakteristiek pand
De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over het gebouw. Vorig jaar liet toenmalig wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen weten dat gebouw zich in erbarmelijke staat bevindt, dat de veiligheid in het geding is, en dat sloop de enige optie was. De gemeente wil rond de Travertijnstraat nieuwe woningbouw realiseren. Dit tot grote onvrede van de gebruikers van het pand. In de stad is er namelijk een groot tekort aan broedplaatsen, aan betaalbare ruimtes waar startende bedrijfjes en kunstenaars zich kunnen ontwikkelen. Afgelopen week maakte de gemeente bekend het pand te willen behouden. In de stukken schrijft de wethouder over een karakteristiek pand.

Tekst gaat verder onder de video:

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Wij zullen goed onderzoek moeten doen”
Rozemarijn Gierkink is raadslid voor de PvdA: “Het is een ingewikkeld onderwerp. We hebben het over broedplaatsen, en het belang ervan, maar we hebben het ook over ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent dat er in onze fractie al meerdere portefeuillehouders bij betrokken zijn. Wij hebben de brief van de wethouder gelezen. Daarin worden verschillende scenario’s voorgelegd. Het gemeentebestuur geeft voorkeur aan behoud, maar er is ook een optie voor sloop. Wat de wethouder doet is dat hij verschillende mogelijkheden aan geeft en dat de gemeenteraad een oordeel moet vellen. Als fractie gaan wij onderzoek doen wat wij willen. Wat past bij ons, wat is volgens ons de beste oplossing?”

“Dit onderwerp verdient een zorgvuldige afweging”
Gierkink vindt het belangrijk om daarbij ook naar de omgeving te kijken: “Omwonenden hebben een stem, maar ook de ondernemers en kunstenaars die nu in het pand zitten. Ik vind ook dat zij snel duidelijkheid moeten krijgen. In oktober gaan we in de raad over dit onderwerp spreken. Tot die tijd willen we voor ons als fractie de tijd nemen om tot een goed oordeel te komen. Dat klinkt misschien vreemd, maar dit is een onderwerp waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Ook door jullie als OOG Tv. Het heeft geen zin om nu maar wat te gaan roepen. Dit onderwerp verdient een zorgvuldige afweging. Dat verdient het echt.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Het moet betaalbaar blijven”
Gierkink’s collega Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden is het daar mee eens. “Als ik de brief van de wethouder bestudeer dan maakt me dat op zich wel blij. Het idee is om het gebouw te behouden. Maar er zijn wel heel veel onduidelijkheden. Wat gaat de invulling worden? Als het creatieve ruimtes worden, wordt het dan in de nieuwe situatie niet te duur voor ondernemers? Het moet wel betaalbaar blijven. Ik ben het met mevrouw Gierkink eens dat het belangrijk is dat we een goede afweging maken, waarbij we ook snel zekerheid en duidelijkheid moeten geven.”

Tekst gaat verder onder de video:

Verslaggever Jody Berghuis kreeg vorig jaar een rondleiding door het pand.

“Het gebouw wat er nu staat vertelt een verhaal, en dat moeten we ook meenemen”
Volgens het plan van de wethouder is behoud van het gebouw ook duurder dan slopen. Bernabela: “Maar je hebt dan wel een gebouw staan. Het gebouw heeft historie, het vertelt een verhaal. Dat is denk ik sowieso belangrijk om dat mee te nemen. En duidelijk is ook dat er wat aan moet gebeuren. Er zit bijvoorbeeld asbest in verwerkt, zoals in bijna ieder pand dat in de jaren zeventig is gebouwd. Maar ik denk dat je er wel wat moois van kunt maken. En wij als fractie zouden ook graag willen dat de creatieve ruimtes behouden blijven. Ik begrijp ook de onzekerheid voor de huurders dat als de bouwwerkzaamheden beginnen. Maar misschien kun je eerst het ene deel van het gebouw aanpakken, en daarna het andere, zodat je het intern oplost?”

Claartje van der Linden (kunstenaar): “Plannen van de wethouder verdienen een compliment”
Ook Van der Linden heeft de plannen van het gemeentebestuur bestudeerd: “Ik word er eigenlijk wel heel blij van. Je ziet in het ontwerp dat er veel ruimte is voor groen. Ook wil men wat met water doen. En de plannen voor de woningbouw verdienen ook een compliment. Niet alleen woningen in het hogere segment, maar juist ook woningen voor mensen met middeninkomens en sociale huur. Het is heel gemêleerd, geen hoogbouw, en dat past denk ik heel goed.”

Paul Borggreve (wijkvereniging Vinkhuizen): “Het is een baggerbende”
Alle partijen zijn het er over eens dat hoe de situatie nu is, het zo niet kan blijven. Afgelopen voorjaar liet de wijkvereniging Vinkhuizen de woorden ‘baggerbende’ optekenen. “Ik kan me ook voorstellen dat je tegenwoordig liever niet langs de Travertijnstraat fietst”, vertelde Paul Borggreve. “Of Backbone van belang is voor de wijk? Het heeft de naam Backbone050. In de naam verwijst niks naar Vinkhuizen. En zo is het beleid ook geweest. Iedereen die er wil huren, die is welkom. Toevallig zaten daar ook ondernemers tussen die voor Vinkhuizen belangrijk zijn. Maar een directe wijkverbinding is er nooit geweest, het was bijvangst.”

Claartje van der Linden (kunstenaar): “Een concept als Backbone past in de nieuwbouwplannen”
Toch is uit onderzoek van De Plekkenmakers een ander beeld naar voren gekomen. Van der Linden: “Dit bedrijf uit Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar deze locatie. Daaruit werd duidelijk dat er huizen gebouwd kunnen worden, maar belanghebbenden hebben aangegeven dat een concept als Backbone ook prima zou passen in de plannen. Ik denk ook dat je dat wilt. Een nieuwe wijk, waar gelijk van alles te beleven valt, waar dingen georganiseerd worden, en waar mooie dingen ontwikkeld worden.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “We moeten echt gaan werken aan permanente broedplaatsen”
Bernabela ziet nog een ander gevaar: “Het aantal broedplaatsen in onze gemeente houdt niet over. Of anders gezegd: we hebben te weinig. Wat wij als fractie willen is dat we gaan werken aan permanente plekken. We hebben in Groningen prachtige opleidingen. Als studenten afstuderen hebben ze vaak te weinig geld om een atelier of bedrijfsruimte te bestieren. Zulke plekken kunnen dan helpen. Het zorgt ervoor dat talent niet uit onze stad wegtrekt. We voorkomen dus braindrain.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Er moet de ruimte zijn om je te kunnen ontwikkelen”
Gierkink is het daar mee eens: “We willen ondernemers niet eindeloos rond blijven plaatsen. Ik ben het er mee eens dat een permanente plek het beste zou zijn. In Groningen worden veel mensen opgeleid. En dan heb ik het niet alleen over kunstenaars, maar ook over muzikanten, theatermakers, zelfstandige ondernemers. Er gebeuren heel veel toffe dingen. Zij moeten de ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Later dit jaar gaan we praten over het broedplaatsenbeleid, en daarbij zal er hier ook over gesproken worden. Dus ga er maar vanuit dat er nog veel over Backbone en over broedplaatsen gesproken gaat worden.”