Gemeente overweegt om Backbone te laten staan: “De woorden ‘karakteristiek pand’ worden gebruikt”

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Dat Backbone aan de Travertijnstraat met de grond gelijk wordt gemaakt is allerminst zeker. De wijkvereniging Vinkhuizen laat weten dat in bepaalde kringen in de gemeentelijke organisatie er tegenwoordig wordt gesproken over behoud waarbij de woorden ‘karakteristiek pand’ worden gebruikt.

“Als wijkvereniging zijn we wel verbaasd”, vertelt secretaris Paul Borggreve. “Uit een presentatie van de gemeente bleek onlangs dat er twee scenario’s voor Backbone op tafel liggen. Of sloop, of behoud van het pand. En daarbij werd vermeld dat het gaat om een karakteristiek pand. Als wijkvereniging weten wij nu niet waar we aan toe zijn. Er is altijd gezegd dat er nieuwbouw aan de Travertijnstraat gaat komen, maar als ik zo alle geluiden hoor dan durf ik te zeggen dat er nog helemaal niks zeker is en dat welk scenario het ook gaat worden, de huidige Backbone-vorm het nog wel even vol gaat houden.”

Vinkenborgh
Backbone050. Door de mensen in het pand liefkozend Trav 12 genoemd. Het gebouw stamt uit de jaren zeventig. In november 1976 opende de toenmalig minister van Onderwijs schoolgebouw De Vinkenborgh. Tot 2012 zouden duizenden leerlingen er les krijgen. Met de verhuizing naar nieuwe locaties kwam het gebouw leeg te staan waarna in 2016 Backbone050 er zijn intrek in nam. Sindsdien herbergen de klaslokalen startende bedrijfjes. Een culturele broedplaats die onder de gebruikers geliefd is omdat de huurprijzen laag zijn. Aanvankelijk zou het gebouw op 31 december gesloten worden, maar dat is met zeker negen maanden uitgesteld.

Onderdeel van nieuwbouwplannen
Dat het gebouw nu karakteristiek wordt genoemd kan als opvallend worden beschouwd. Ruim een jaar geleden liet de inmiddels uitgetreden wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen weten dat het gebouw in een buitengewoon slechte staat verkeert. Volgens de wethouder zou de veiligheid in het geding zijn. Gebruikers van Backbone hebben dit altijd bestreden. Zij vechten al geruime tijd voor het behoud van het gebouw en om dit onderdeel te laten zijn van de nieuwbouwplannen aan de Travertijnstraat.

“Directe wijkverbinding is er nooit geweest”
Borggreve: “Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt. Wat gaat er gebeuren? Vorig jaar september heeft een bedrijf uit Rotterdam, De Plekkenmakers, een inventarisatie uitgevoerd wat er moet gebeuren. Ze hebben ideeën opgehaald uit de wijk. Daaruit kwam naar voren om de plek te behouden. En nu is er in de gemeente het scenario om het gebouw in te passen in de nieuwbouwplannen. Maar feit is dat het pand er niet uit ziet. Het is een baggerbende. Ik kan me ook voorstellen dat je tegenwoordig liever niet langs de Travertijnstraat fietst. Of Backbone van belang is voor de wijk? Het heeft de naam Backbone050. In de naam verwijst niks naar Vinkhuizen. En zo is het beleid ook geweest. Iedereen die er wil huren, die is welkom. Toevallig zaten daar ook ondernemers tussen die voor Vinkhuizen belangrijk zijn. Maar een directe wijkverbinding is er nooit geweest, het was bijvangst.”

“Het zou fijn zijn als er een tijdspad komt”
De secretaris hoopt op snelle duidelijkheid: “Het is nu gewoon een heel raar stukje. Er is altijd gezegd dat er nieuwbouw gaat komen waarbij de huidige gebouwen zouden verdwijnen. En nu dit toch lijkt te gaan veranderen, dan moet ik toch zeggen dat de gemeente voor mij geen betrouwbare partner is. Wat wil je nu? Wil je het pand behouden en er woningen in realiseren? Wil je er nieuwe huizen omheen zetten, en kunnen de ondernemers in Backbone blijven? En we zouden het heel prettig vinden als er een duidelijk tijdspad komt. Wanneer kunnen we wat verwachten? Want ook dat ontbreekt.”

Claartje van der Linden (Backbone): “Groningen heeft rafelrandjes nodig”
Claartje van der Linden is vanuit Backbone de woordvoerder. Ook zij is bekend met de stempel karakteristiek. “Het is een mooie stempel, waarvan we nu nog niet weten wat de waarde ervan is. En die zekerheid hebben we wel nodig. Wat gaat er gebeuren met het gebouw? Wordt het gesloopt zodat ruim honderd ondernemers over een half jaar op straat komen te staan? Of ga je het koesteren? Wij hebben altijd gestreden voor behoud. Wij hebben altijd gezegd dat Groningen rafelrandjes nodig heeft. Wij zien voor dit gebouw ook een toekomst waarbij er enerzijds gewerkt kan worden en er anders wellicht appartementen gerealiseerd kunnen worden. Je kunt dit gebouw prima integreren in een nieuw te bouwen wijk. Er is in dit gebouw zo ontzettend veel mogelijk.”

“Je hebt zekerheid nodig”
Op dit moment zijn vrijwel alle locaties in de gemeente, waar startende ondernemers betaalbaar kunnen huren, tijdelijk. Behalve voor Backbone geldt het ook voor de Biotoop in Haren. Afgelopen jaar is geopperd om creatieve broedplaatsen in de oude Niemeyer-fabriek te realiseren. “Je moet gaan werken aan permanente plekken. Als je op dit moment door Backbone zou lopen, dan zijn de zorgen over de toekomst iets afgenomen, maar het is nog wel urgent. Niemand hier weet hoe de vlag er over een half jaar bij hangt. Dat werkt niet prettig. De situatie is onzeker. De plannen voor de Niemeyer-fabriek klinken mooi, maar we weten ook dat dit over een half jaar niet al gerealiseerd zal zijn.”

“Koester wat je hebt, voorkom een braindrain
Van der Linden: “Je kunt nu besluiten dat Backbone gesloopt wordt. Maar als het Niemeyer-project mislukt, dan sta je straks met lege handen. Je kunt je afvragen hoe erg dat is. Wij zeggen dat het zeer zorgelijk is. De festivals van morgen worden op deze plekken bedacht. De ondernemers die over een paar jaar succesvol zijn, en Groningen op de kaart zetten, starten op zulke plekken. Ik weet zeker dat als jong talent, dat in onze stad afstudeert, niet hier die ruimte vindt waar ze hun eerste stappen kunnen zetten, dat men dan naar elders vertrekt. Dat noemen ze braindrain. En dat zou heel erg zonde zijn. We hebben het wel vaker gezegd. Wat wil je met Groningen? Wil je een verzameling woningen met een supermarkt op de hoek, of wil je dat er in je stad ook dingen gebeuren, waar evenementen plaatsvinden, waar levendigheid is? Koester wat je hebt. Integreer het. En dat kan prima in dit oude schoolgebouw. Wel ben ik het met de wijkvereniging eens dat het gebouw een grondige opknapbeurt verdient. Er is jarenlang niets aan gedaan. En dat zie je.”

De verwachting is dat de scenario’s voor de toekomst van Backbone komende zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte vorig jaar zomer een reportage over Backbone: