Stadsbestuur: “Gebouw Backbone verdwijnt, broedplaatsen wel erg belangrijk voor Stad”

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Een duizelingwekkend verhaal. Zo omschreef raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren de reactie van het Stadsbestuur dat het gebouw Backbone verdwijnt, maar dat broedplaatsen wel heel belangrijk zijn voor de stad.

Van Zoelen had het Stadsbestuur om opheldering gevraagd over de situatie rond Backbone. Deze sociaal-culturele en maatschappelijke broedplaats is op dit moment gevestigd aan de Travertijnstraat, in het voormalige schoolgebouw van de Vinkenborgh en Wilgenborgh. “Het biedt een plek aan jong en creatief talent en het heeft een sociale functie in de wijk. Het huurcontract loopt per 31 december dit jaar af, waardoor ondernemers een ander onderkomen moeten zoeken terwijl daar een grote schaarste aan is. Kan de locatie ook behouden blijven”, vraagt Van Zoelen.

Berndt Benjamins (D66): “Broedplaatsen van grote meerwaarde voor gemeente”
Wethouder Berndt Benjamins (D66) van Economie is duidelijk: “Als gemeente vinden we dat het broedplaatsenbeleid van grote meerwaarde is. Als gemeente willen we heel graag de ruimte bieden aan creatievelingen. Broedplaatsen zijn aantrekkelijk, het biedt innovatieve kansen en talent wordt gebonden aan onze gemeente. De broedplaatsen beperken zich ook niet tot werkgelegenheid in alleen de cultuursector. Het is een gangmaker voor de hele Groningse economie.”

Roeland van der Schaaf (PvdA): “Het is altijd volstrekt helder geweest dat het eindig is”
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen: “We hebben het bij Backbone over de locatie Travertijnstraat 12. Die locatie is al lange tijd in beeld om daar woningbouw te realiseren. Voor woningbouw gerealiseerd gaat worden hebben we het huidige pand verhuurd aan Backbone. Als gemeente hebben we geen directe relatie met de onderhuurders. Contractueel is ook vastgesteld dat de communicatie via Backbone loopt, en dat de gemeente geen communicatieve verplichting heeft in de richting van mensen die bij Backbone huren. Het is ook altijd volstrekt helder geweest wanneer dit eindig is, namelijk op 31-12-2020. In 2020 hebben we gezegd we gaan het nog eens met twee jaar verlengen, maar dan houdt het op. Dat is ook zo getekend. Het betekent dat onderhuurders zelf op zoek moeten naar een alternatieve ruimte. Als gemeente hebben we daar geen verantwoordelijkheid in.”

“Pand verkeert in buitengewoon slechte staat”
Kan het gebouw niet blijven? Van der Schaaf daarover: “Het huidige gebouw verkeert in buitengewoon slechte staat. Het pand is ook niet te renoveren. Er wordt gesteld dat er in het gebouw ondernemingen zitten die voor de wijk belangrijk zijn. Een aantal van deze functies hebben we afgelopen tijd gehuisvest in een pand aan de Metaallaan. Ook dit is voor een periode van tien jaar. De bedoeling is dat deze plek gebruikt kan worden als wijk- en broedplaats.”

“Mogelijkheden in nieuwe wijken”
Wethouder Benjamins: “We hebben aandacht voor locaties en kansen binnen de gemeente. We hebben echter te maken met een enorme druk op de vastgoedmarkt. Kansen in de binnenstad zien wij dan ook niet, maar we denken dat er wel mogelijkheden zijn in nog te realiseren wijken als Stadshavens, de Held III en de Suikerzijde. Wij denken dat een broedplaats ook goed is voor de nieuwe wijken, dat het kleur en leven brengt. De uitdaging waar we voor staan is om de broedplaatsen ruimte te bieden voor een bepaalde periode, of dat we het uit kunnen laten groeien naar semipermanent.”

“Gebruikers niet onderbrengen in een onveilige situatie”
Raadslid van Zoelen: “Het antwoord laat mij duizelen. Enerzijds hoor ik dat broedplaatsen belangrijk zijn, anderzijds hoor ik dat een plek die er is, die voldoet, weg gaat, waarmee een belangrijke plek verloren gaat.” Van der Schaaf: “Het contact met backbone is goed, en we hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de situatie. Er is altijd gecommuniceerd dat het tijdelijk is.” Benjamins: “Als Stadsbestuur heb je ook een verantwoordelijkheid. Van der Schaaf zegt al dat het gebouw in een buitengewoon slechte staat verkeerd. We kunnen gebruikers niet in een onveilige situatie onderbrengen.”