CDA stelt vragen over ombouw boerderij Thesinge tot multifunctione ruimte

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Het CDA in Groningen staat volledig achter het initiatief van de familie Ritsema in Thesinge om hun boerderij om te bouwen tot een multifunctionele ruimte voor ouderen en jongeren. De fractie hoopt dat het college van B&W dit initiatief omarmt.

Het CDA ziet deze ontwikkeling als een waardevolle bijdrage aan de betaalbaarheid en leefbaarheid van de dorpen in de regio. Het ombouwen van boerderijen loopt via de Erfvrienden. Die organisatie is gespecialiseerd in het ombouwen van boerderijen tot onder meer collectief wonen voor ouderen en jongeren, een artist-in-residence en maatschappelijke bijeenkomsten. Naast Thesinge lopen er ook dergelijke projecten in St. Annen en Ten Boer.

De eerste bijeenkomt waarin de plannen werden gepresenteerd kan op interesse vanuit het dorp rekenen, er zijn twintig geïnteresseerde inwoners uit Thesinge voor de achttien woningen. Het CDA ziet dit als een teken dat dit soort initiatieven kan voorzien in de behoefte aan nieuwe woonvormen in de regio.

Raadslid Etkin Armut: “Het is van groot belang dat er ruimte is voor initiatieven zoals deze. We moeten de kansen benutten om nieuwe woonvormen te realiseren die bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen voor jong en oud. Dit initiatief verdient daarom volledige steun en moet wat onze fractie betreft worden opgenomen in de dorpsvisie van Thesinge.”