Statenfractie D66 pleit voor onderzoek naar handelswijze college in gaswinningsdossier

nieuws
Foto Andor Heij

Als het aan de Statenfractie van D66 ligt, gaat de provincie Groningen onderzoek doen naar haar eigen handelen binnen het gaswinningsdossier.

De fractie dient komende woensdag een motie in, die hiertoe moet gaan leiden.

Volgens D66 is de reden voor dit verzoek het feit dat in het rapport ‘Groningers Boven Gas’, het eindrapport van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen, staat dat de manier van werken van Groningse bestuurders niet altijd succesvol was en soms zelfs de verhoudingen heeft geschaad. De fractie haalt daarnaast aan dat de provincie Groningen een belangrijk onderzoek over het aantal huizen dat versterkt zou moeten worden niet heeft besproken met de Dialoogtafel, de voorganger van het Groninger Gasberaad.

De partij noemt dit opmerkelijk, aangezien de parlementaire enquête hoofdzakelijk het handelen van de Rijksoverheid onderzocht. “D66 vindt het daarom belangrijk om de onderste steen boven te krijgen door middel van een onderzoek naar het door het college van Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur in het gaswinningsdossier”, aldus fractievoorzitter Sander Claassen. “Een onderzoek naar het handelen van het college van Gedeputeerde Staten in het gaswinningsdossier biedt de mogelijkheid om dit handelen in kaart te brengen en te leren van de eventueel gemaakte fouten, dan wel te concluderen dat het college goed heeft gehandeld.”

De partij wil graag in debat met de andere partijen over het initiatief, maar dient wel motie in die het proces in gang moet zetten.