Bewoners Gerrit Krolbrug gaan dinsdag in gesprek met wethouder: “Broeksma moet nu de lead nemen”

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Bewoners- en belangenorganisaties gaan dinsdag in gesprek met wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om te praten over de situatie rond de Gerrit Krolbrug. De oproep zal zijn dat de wethouder nu echt de leiding moet gaan nemen.

“Eigenlijk wil je gewoon een situatie waarbij er geluisterd wordt, waarbij een project goed verloopt”, vertelt Chris van Malkenhorst van de bewonersorganisatie Van Starkenborgh. “Maar het gaat niet goed. En dat roepen wij al een tijdje, waarbij we al diverse keren oplossingen hebben aangedragen. Wij steken daar onze nek voor uit, maar echt geluisterd wordt er niet. Daarom is het fijn om te zien dat het pamflet inmiddels breed ondersteund wordt. Dat we niet alleen staan.”

Pamflet
Van Malkenhorst doelt daarbij op een pamflet dat eerder op de dag is verspreid. In dit pamflet wordt gepleit voor een oplossing voor de langere termijn. Daar is sprake van een vaste tijdelijke brug met hellingbanen over het Van Starkenborghkanaal, op zeven meter hoogte, op zeventig tot honderd meter afstand van de huidige brug. De brug zal behalve voor voetgangers en fietsers ook geschikt zijn voor mensen op bakfietsen en mindervaliden. Door deze tijdelijke brug ontstaat er ruimte om te kunnen werken aan het definitieve herstel van de Gerrit Krolbrug.

Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat.

“Na een aantal jaren ben je terug bij af”
“Afgelopen dinsdag zijn we door de verschillende partijen bijgepraat. En dan ga je heel boos naar huis. Je krijgt te horen dat de oplevering van de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug met één tot drie jaar wordt uitgesteld. En de geplande hellingbanen komen op een plek te liggen, waar ze uiteindelijk in de weg liggen wanneer de nieuwe Gerrit Krolbrug gebouwd gaat worden. Dus je hebt het over een tijdelijke oplossing die een aantal jaren werkt, dan afgebroken moet worden en daarna zijn we weer terug bij af. Dat is toch bizar?”

“Serieus kijken naar voorstel”
De bewoners presenteren al tijden de oplossing van een brug die op ongeveer honderd meter afstand van de Gerrit Krolbrug komt te liggen. “Wat ik niet begrijp is dat er bij zo’n kansrijke optie, zo getunneld gekeken wordt. En ze hebben er wel naar gekeken. Men is snel alle opties bij langs gegaan, dan ziet men de bedragen staan, en dan komt deze halve oplossing tevoorschijn. Wij gaan aan Broeksma duidelijk maken dat er gekeken moet worden naar een structurele tijdelijke brug, en dat dit voorstel serieus moet worden genomen.”

“Een bruggenbouwer kan dit leveren”
Van Malkenhorst heeft ook contact gezocht met een bruggenbouwer die dit zou kunnen leveren: “Ik heb die directeur gebeld. Hij wilde ons graag te woord staan. Hij vertelde dat onze optie binnen afzienbare tijd realiseerbaar is. Waarbij het bedrag dat gevraagd wordt ongeveer hetzelfde is, of waarbij het budget wellicht licht overschreden gaat worden. Bij dit ontwerp kan gebruik worden gemaakt van de hellingbanen die al zijn ingekocht. De directeur die ik gesproken heb is van hetzelfde bedrijf dat eerder al zestien opties heeft aangeleverd voor dit project. En dan vraag je aan deze directeur, ben je afgelopen weken ook benaderd door de gemeente. En dan is ‘nee’ het antwoord. Terwijl ik dan in de brief van het gemeentebestuur aan de raad lees, dat er geen andere opties zijn om tot een oplossing te komen. Maar die zijn er dus wel.”

“Handreiking”
Om een tijdelijke oplossing te realiseren heeft de overheid 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. “De vraag is wat er van dat bedrag over is. Want er zijn natuurlijk al verschillende pogingen en onderzoeken gedaan, die uiteindelijk allemaal niets hebben opgeleverd, maar wel geld hebben gekost. Maar zoals ze dan zeggen, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Als de wethouder nu de lead neemt, en de tijdelijke brug niet in de weg komt te liggen van de nieuwbouw, waarbij je dus kijkt naar een structurele oplossing, dan zeggen wij als bewoners, als het dan een paar maanden extra tijd kost, dan gaan we daarin mee. Die handreiking doen we.”

Om beweging te forceren hebben bewoners ook contact gezocht met verschillende politieke fracties in de gemeenteraad en met diverse partijen die in Den Haag in de Tweede Kamer zitten.