Gemeente wil af van lappendeken aan parkeerregels bij wijkcentra: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

nieuws
Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons

Parkeergarages, blauwe zones, straatparkeren, constructies met verschillende parkeertarieven. Het parkeren bij winkelcentra buiten het stadscentrum is een lappendeken aan regels, die sinds de uitbreiding van het betaald parkeren in de stad alleen maar groter is geworden. Het gemeentebestuur wil daar vanaf en is voornemens om overal hetzelfde ‘regime’ in te voeren.

De gemeente is sinds oktober 2021 bezig met een geleidelijke uitbreiding van het betaald parkeren in een groter gebied van de Stad. Inmiddels is het betaalde parkeren al uitgebreid naar de West-Indische buurt, de Oosterparkwijk, Coendersborg, Helpman-West, Selwerd, Paddepoel, De Hoogte, De Wijert-Noord, Tuinwijk, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Daarmee kwamen ook verschillende wijkcentra in een gebied waar betaald moet worden voor een parkeerplek.

Betaald parkeren was niet overal even gunstig voor de middenstand, die vreesde voor teruglopende klandizie. Ook wijkbewoners waren bang voor wildparkeerders. Dus werd op een aantal plekken ingegrepen met nieuwe maatregelen. Bij de winkelcentra in Selwerd en aan de Van Lenneplaan werden blauwe zones ingevoerd en op het Helperplein werd een limiet van anderhalf uur gratis parkeren ingesteld. Andere winkelgebieden hadden al een gebied voor betaald parkeren, waaronder het Overwinningsplein en Paddepoel. De vreemde situaties die daaruit voortkomen, zorgen voor veel klachten bij zowel parkeerders als bij winkeliers.

‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

Aan deze lappendeken van parkeerregels moet een einde komen, aldus het gemeentebestuur: “In ons parkeerbeleid streven we naar eenduidige parkeerregimes. Grote verschillen in tijdsvensters in wijken maken ons parkeerbeleid onoverzichtelijk. Bij gelijksoortig wijkcentra gelegen in betaald parkeergebied zou een gelijk parkeerregime moeten gelden: gelijke monniken, gelijke kappen.”

De regels zorgen volgens het college niet alleen voor verwarring bij parkeerders en handhavers, maar brengen ook overlast: “Veelvuldig wordt er langer geparkeerd dan toegestaan. Werknemers parkeren hun auto langdurig op deze parkeerplaatsen en ook bezoekers van bewoners of van andere functies blijven langer dan is vastgesteld, ook gebruiken maar weinig bezoekers de blauwe parkeerschijf.”

Daarom wil het gemeentebestuur nu één beleid voor parkeren invoeren bij de eerder genoemde winkelcentra. Gratis parkeren is volgens het college geen optie, want ‘dit stimuleert klanten bovendien om altijd maar voor de auto te kiezen om hun aankopen te doen, in plaats van andere vormen van vervoer.’

Dus komt er één ‘regime’ bij alle kleinere wijkwinkelcentra: vijftig cent voor het eerste uur parkeren, elk extra uur kost 2,50 euro. “Op deze manier creëren we een gelijk speelveld voor alle ondernemers gevestigd in wijkcentra”, aldus het college.

College en raad praten binnenkort over parkeerbeleid

Wanneer de nieuwe parkeerregels ingaan, is nog niet bekend. Op woensdag 10 mei vergadert de gemeenteraad over het parkeerbeleid in de gemeente, op aandringen van de raadsfracties van de VVD, het CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen, de Partij voor het Noorden en de
PVV.