Bouw nieuwe Faculteit Rechtsgeleerdheid in oude bibliotheek ligt op schema, komende zomer verhuizing

nieuws
Impressie via gemeente Groningen

Het omtoveren van een bibliotheek in een Faculteit Rechtsgeleerdheid ligt op schema. De planning is dat komende zomer de faculteit gaat verhuizen van het Harmoniegebouw naar de eigen plek aan de Oude Boteringestraat.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het gebouw dat tot 2019 dienst deed als openbare bibliotheek. Zo is er bijvoorbeeld een verdieping bovenop het gebouw geplaatst. Om dit te realiseren is er gebruik gemaakt van dezelfde steensoort, waardoor de optopping niet direct opvalt. Ook qua inrichting heeft er een metamorfose plaats gevonden. De grote bibliotheekzalen hebben plaats gemaakt voor werkplekken met veel daglicht en ook zijn er verschillende zalen gerealiseerd waar colleges kunnen worden gegeven. Ook is er een oefenrechtbank gemaakt. Komende maandag wordt een volgende stap gezet richting de nieuwe locatie wanneer een grote bouwkraan wordt afgebroken. De Oude Boteringestraat, tussen de Grote Markt en de Rode Weeshuisstraat, is hierdoor maandag afgesloten.

Ruimtegebrek
De verhuizing is ook nodig omdat de faculteit de afgelopen jaren, door een groeiend aantal studenten, met ruimtegebrek kampte. Het hoofdonderkomen bevindt zich op dit moment nog in het Harmoniegebouw, waar het de locatie moet delen met de Faculteit Letteren. Rechtsgeleerdheid biedt colleges aan op verschillende locaties. Vanuit het nieuwe pand kan men vanaf komende zomer centraal gaan werken.

Bernard Röling
Het gebouw is in 1992 ontworpen door de Italiaanse architect Giorgio Grassi. Bij de uitbreiding is er zoveel mogelijk rekening gehouden om het aan te laten sluiten op het ontwerp van dertig jaar geleden. Het gebouw heeft inmiddels de naam Rölinggebouw gekregen, vermoend naar professor Bernard Röling die van 1949 tot 1985 hoogleraar strafrecht, strafvordering en criminologie was aan de Groningse faculteit.