Inwoners Noorderzijlvestgebied bepalen stem rond schoon water en waterafvoer op 15 maart

nieuws
foto: @natuuronlanden

Wat vinden de inwoners van het werkgebied van Noorderzijlvest belangrijk als het gaat om het werk van de waterschappen? Het bedrijf Citisens deed daar in opdracht van de Unie van Waterschappen onderzoek naar. Het resultaat: schoon water en waterafvoer bij slecht weer staat bovenaan de lijst in Groningen.

In het Noorderzijlvestgebied vindt 93 procent van de inwoners dat het waterschap een belangrijke rol heeft bij de gevolgen van extreem weer. 54 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze liever hogere dijken zien, ten opzichte van 32 procent die het water de ruimte wil geven. Daarnaast wil 89 procent liever dat het waterschap vooraf investeert om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen, ten opzichte van 8 procent die een voorkeur heeft voor repareren als er schade is.

Van de bevraagde inwoners uit het werkgebied van Noorderzijlvest vindt 80 procent dat het water moet bepalen waar onze huizen komen, tegenover 6 procent die vindt dat bouwen overal kan. Verder vindt 90 procent van de ondervraagden dat inwoners bewuster om moeten gaan met wat we door de gootsteen spoelen. Slechts een klein deel (4 procent) vindt dat extra zuivering daar de oplossing voor is. Tegelijk kiest 61 procent wel dat het water superschoon moet zijn.

Volgens Noorderzijlvest geeft 84 procent van de ondervraagden aan dat ze denken te gaan stemmen op 15 maart.