Oplossing voor slappe grond onder hellingbanen Gerrit Krolbrug levert nieuwe tegenvallers op

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Er is een oplossing gevonden voor de problemen met de aanleg van de hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Dat liet wethouder Philip Broeksma dinsdagmiddag weten aan de gemeenteraad. Maar de oplossing levert tegelijkertijd een nieuw probleem op. Want om de hellingbanen veilig aan te kunnen leggen, moet ook waterschap Noorderzijlvest nu haar fiat geven voor de bouw.

Begin vorige maand werd al duidelijk dat de gemeente haar streven om de hellingbanen bij de aangevaren Gerrit Krolbrug voor de Kerst klaar te hebben, niet ging halen. De oevers aan weerszijden van het Van Starkenborghkanaal bij de Gerrit Krolbrug zijn, zonder aanpassingen, niet sterk genoeg om de fundering van de hellingbanen te kunnen dragen.

Daar is nu een oplossing voor gevonden, zo stelt Broeksma. Als er een aantal schroefpalen onder een deel van de geplande fundering wordt gelegd, kunnen de kades de geplande constructie wel dragen. “Die schroefpalen gaan tot en met de stevige zandlaag die op ongeveer 10 meter diepte ligt”, aldus Broeksma. “ Hiermee is de constructie sterk genoeg en kunnen de tracés van de hellingbanen gelijk blijven.”

Nieuwe tegenvallers: ondergrondse kabels en vergunning van waterschap

Onder het Van Starkenborghkanaal liggen transportleidingen voor elektra, water, gas en internet. Voor een deel liggen deze kabels op de plek waar de schroefpalen moeten komen. Rijkswaterstaat, de gemeente en de aannemer moeten eerst een goed beeld hebben van deze leidingen, voordat er gewerkt kan worden.

Daar komt een tweede tijdrovende klus bij: een vergunning van waterschap Noorderzijlvest. “Omdat de constructie deels in de grond wordt gefundeerd en onderdeel is van de regionale waterkering, is nu ook een vergunning van Waterschap Noorderzijlvest nodig”, vervolgt Broeksma. “Dat was bij de eerder bedachte constructie niet nodig. Het toetsen van de vergunningsaanvraag door het waterschap en bij de gemeente kost tijd en is medebepalend voor de start van de werkzaamheden.”

De gemeente wil de aanvraag voor de vergunning nog voor de jaarwisseling bij Noorderzijlvest hebben.

Nieuwe streefdatum nog onbekend

Zoals gezegd wilde de gemeente de hellingbanen eigenlijk voor de Kerst af hebben. Die streefdatum lieten de overheden en de aannemer in november al vallen. Een nieuwe datum voor de afronding van de hellingbanen is er nog niet.

“Ik kan u verzekeren dat alle partijen de schouders eronder zetten om de hellingbanen zo snel mogelijk te realiseren”, besluit Broeksma. “Maar dat neemt niet weg dat het spijtig is dat er sprake is van vertraging. Hopelijk kunnen de bewoners van de omliggende wijken weer snel fietsend, met een rollator of scootmobiel de oversteek over het Van Starkenborghkanaal maken.”

Komende woensdag gaan de gemeente en Rijkswaterstaat in gesprek met bewoners en belangenorganisaties over de voortgang van de bouw en de nieuwe ontwikkelingen.

Deel dit artikel: