Drie keer twee ton subsidie voor UMCG-onderzoekers

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Met ieder een subsidie van 200.000 euro kunnen drie onderzoekers van het UMCG nu een eerste eigen onderzoekslijn opzetten. De drie onderzoekers krijgen de zogenaamde Klinische Fellows-subsidie van ZonMW, die  medici wil blijven stimuleren om onderzoek te doen tijdens het begin van hun loopbaan.

Het Klinisch Fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor een kort geleden gepromoveerde en gespecialiseerde clinicus, die naast zijn werk als behandelaar ook onderzoek wil blijven doen. Peter van Dijk (Interne Geneeskunde), Jelmer Prins (Obstetrie& Gynaecologie) en Janesh Pillay (Intensive Care) gaan met hun onderzoeksproject een brug creëren tussen kliniek en wetenschappelijk onderzoek.

Prins richt zich daarbij op de rol van het afweersysteem bij vroeggeboorte en de complicaties die daarbij horen. Met deze kennis hoopt Prins dat therapieën ontwikkeld worden, die problemen bij te vroeg geboren baby’s gaan voorkomen.

Het onderzoek van Van Dijk richt zich op het omlaag brengen van de bloedsuikerspiegel van diabetespatiënten tijdens een ziekenhuisopname. Deze patiënten hebben vaker complicaties en liggen daardoor langer in het ziekenhuis dan andere patiënten. Ook is de kans op overlijden groter voor deze patiënten.

Pillay’s onderzoek richt zich op het vroegtijdig opsporen van verlittekening in de long bij patiënten die aan de beademing liggen, bijvoorbeeld bij een longontsteking. Door snel op te sporen of er verlittekening in de longen zit, hoopt Pillay betere afwegingen te kunnen maken over het verloop en de kans op herstel bij acuut longfalen.taan.