Berichten met de tag ‘subsidie’

nieuws

Extra geld uit Coronafonds provincie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

De provincie Groningen trekt dit jaar 637.000 euro uit voor instellingen die nieuw cultuuraanbod maken. De subsidie is bedoeld voor activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen die het publiek betrekken bij kunst, cultuur en erfgoed.

nieuws

RUG-onderzoeker krijgt beurs van 1,,5 miljoen euro voor onderzoek naar genetische mutaties

Professor dr. Lude Franke, hoogleraar Functional Genomics van de RUG en het UMCG, heeft een Vici-beurs van 1,5 miljoen gekregen voor de ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslijn naar genetische mutaties en hun relatie tot ziektebeelden.

nieuws

Kunstenaars vragen meer coronasteun van gemeente Groningen

Een grote groep kunstenaars in Groningen wil dat de gemeente de coronasteun voor de kunst eerlijker verdeelt, en meer geld uitgeeft aan zogenoemde ‘makers’.

nieuws

Hoogleraar Franke krijgt 1,5 miljoen euro subsidie voor onderzoek

Lude Franke, hoogleraar Functional Genomics aan het UMCG heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vici-financiering van 1,5 miljoen euro gekregen.

nieuws

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen aanspraak maken op extra subsidie

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen vanaf vandaag aanspraak maken op een eenmalige subsidie uit het Coronafonds van de provincie. In totaal is er tweeënhalve ton beschikbaar.

nieuws

Theatermakers krijgen 80.000 euro subsidie: “We stonden te springen”

Drie theatermakers uit de stad krijgen een subsidie van 80.000 euro voor twee jaar. Dat zijn Mohamed Yusuf Boss, Jasmin Hasler en Teddy’s Last Ride.

nieuws

Subsidie van 240 duizend voor drie bewezen talenten

Drie jonge kunstenaars krijgen elk een bedrag van 80 duizend euro subsidie van de gemeente. Het gaat om Profound Play, Teddys last ride en X_Yusuf_Boss.

nieuws

Half miljoen euro van Nierstichting voor onderzoekers UMCG

Onderzoekers van het UMCG hebben een subsidie van 500 duizend euro gekregen van de Nierstichting. Met het geld gaan zij een programma ontwikkelen om patiënten zo goed mogelijk  voor te bereiden op hun niertransplantatie.

nieuws

Provincie financiert bijscholing voor zelfstandigen in culturele sector

De provincie Groningen wil het gebruik van de landelijke regeling Permanente Professionele Ontwikkeling van het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst stimuleren.

nieuws

NPG en provincie stellen 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verduurzaming industrie

Groningse industriële bedrijven die willen investeren in verduurzaming, verbetering van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, kunnen dit jaar aanspraak maken op een deel van een subsidiepot van tien miljoen euro.

nieuws

Ruim acht ton subsidie voor versnelling woningbouw en herstructurering

De provincie Groningen stelt een subsidie van ruim acht ton beschikbaar om de voorfase van de woningbouw een extra duw te geven.

nieuws

UMCG onderzoekt werking coronavaccins kwetsbare patiënten

Het UMCG krijgt een subsidie van 7,4 miljoen euro van ZonMW voor een onderzoek naar de werking van coronavaccins bij nierpatiënten, longtransplantatiepatiënten en patiënten met kanker.

F
U
R