Partij voor de Dieren en GroenLinks: “Meer bos binnen de gemeentegrenzen.”

oogochtendshow
Foto Andor Heij

Er moet meer bos komen binnen onze gemeentegrenzen. Dat stellen de fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks. Dat kan volgens de partijen bijvoorbeeld door een fors oppervlak van uitbreidingswijken in de maak te reserveren voor bos.

Bart Hekkema van Partij voor de Dieren legt uit dat het belangrijk is om meer bossen aan te planten om bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en meer leefgebied voor dieren te creëren: “meer bos zorgt ervoor dat je meer biodiversiteit krijgt en op het platteland is die biodiversiteit de laatste decennia ontzettend achteruit gegaan.”

Hij licht dit toe aan de hand van de zomereik. “Als je een zomereik aanplant, dan kan dat tot wel 450 insectensoorten rondom die boom opleveren. Dat trekt natuurlijk weer allerlei vogels aan en kleine zoogdieren. En als je dan een heel groot bos hebt met allemaal zomereiken maar ook met andere inheemse soorten, dan heb je een heel mooi ecosysteem.”

Gebiedsontwikkeling Meerstad

Hekkema vertelt dat er op dit moment een grote gebiedsontwikkeling rondom Meerstad op de agenda staat. “De plannen voor de toekomst, eigenlijk Meerstad 2050, worden binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad, en we denken dat het super belangrijk is om nu al die stap te maken om de aanplant van meer bos mogelijk te maken. Omdat, als dan straks die gebiedsontwikkeling klaar is, je al een volgroeit bos hebt.” Zo voorkom je volgens Hekkema dat als de eerste mensen in dit gebied gaan wonen, ze nog 30 à 40 jaar moeten wachten op een volgroeit bos.

Bart Hekkema was vanmorgen te gast bij de OOG Ochtendshow om het belang van meer bossen binnen de gemeentegrenzen toe te lichten.