Europese steun voor aanleg Lelylijn

De Europese ministers van verkeer steunen de aanleg van de Lelylijn door deze lijn tussen Amsterdam en Groningen onderdeel te laten worden van het Europese snelspoornetwerk genoemd TEN-T.

Minister Mark Harbers heeft daarom goede hoop dat Brussel gaat meebetalen aan de treinverbinding tussen Lelystad, Groningen en Bremen. Harbers is in overleg met de Europese verkeersminister in Praag. Nederland heeft drie miljard euro gereserveerd voor de Lelylijn, maar de werkelijke kosten zullen vele malen hoger liggen.

Benni Leenhuis, raadslid van GroenLinks is al jaren een warm voorstander van de Lelylijn: ‘ Dit is goed nieuws. Zowel mensen uit Amsterdam en Groningen, maar ook mensen uit Duitsland zullen van de verbinding profiteren. Bovendien moeten we af van ‘altijd meer asfalt.’