‘Cohesie in Selwerd en Paddepoel is verdwenen, oudere bewoners herkennen hun wijk niet meer’

nieuws
Foto: google maps

De fractie van de PVV reist deze periode langs buurt- en dorpscentra in de gemeente om met bewoners in gesprek te gaan over de problemen die zij in hun wijk ervaren. Zaterdag waren Selwerd en Paddepoel aan de beurt.

“Er waren twee punten die zaterdag veelvuldig genoemd werden”, vertelt fractievoorzitter Dennis Ram. “Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening. We spraken met mensen die in een dure sociale huurwoning leven en rond moeten komen van een AOW van 1.400 euro. Dat gaan ze niet redden, en ook het prijsplafond gaat hen niet helpen. Ook omdat de huizen een hoog energielabel hebben, label E, F of G. Dat is een punt dat we sowieso mee gaan nemen naar de raad.”

“De cohesie is weg”
Maar er viel Ram nog iets op: “Er werd veel geklaagd over overlast onderling, en over overlast op straat. In Selwerd wonen veel mensen met verschillende nationaliteiten, en dat botst. Gezinnen zijn de afgelopen decennia weggetrokken en studenten en statushouders zijn er voor terug gekomen. Je kunt stellen dat de verbinding in de wijk weg is, dat de cohesie weg is. Op straat is er sprake van drugsoverlast. Volgens de mensen tast dit de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel aan.”

“Oudere bewoners herkennen hun wijk niet meer”
Ram vertelt verder: “We spraken met oudere mensen die al jarenlang in Selwerd wonen, maar hun wijk niet meer herkennen. Dat zie je ook terug bij sport- en spelverenigingen in de wijk. Vroeger trok een gemiddelde klaverjasavond vijftig deelnemers. Tegenwoordig is men blij met tien deelnemers. En dat zie je ook terug bij de pingpongvereniging, waar het aantal deelnemers terug loopt. De cohesie is weg, de activiteiten verdwijnen. En dat is een tendens die mij heel veel zorgen baart.”

“Aan ons werd gevraagd, wat doen jullie als politiek eigenlijk?”
De fractie van de PVV had zich zaterdagmiddag verzameld in de buurt- en speeltuinvereniging aan de Elzenlaan. “De deur werd niet platgelopen. Dat is jammer, maar we begrijpen het wel. Het vertrouwen in de politiek is er niet meer. Dat kregen we vanmiddag ook te horen. Aan ons werd de vraag gesteld, wat doen jullie nu als politiek precies? Mensen stemmen niet meer, het vertrouwen is aangetast, en ik ben daar van geschrokken. Ik wist dat het al niet goed was, maar het is nog veel erger. En ik vind dat we hier echt iets mee moeten gaan doen.”

“Jarenlang heb je iets toegestaan, en ineens ga je er op handhaven”
Dat het vertrouwen in de politiek verdwenen is, kan Ram wel begrijpen: “Het heeft te maken met beloftes die niet zijn nagekomen. Keer op keer. Een mooi voorbeeld is het parkeren met twee wielen op de stoep. Jarenlang werd dit getolereerd. In Selwerd zijn er veel smalle straatjes, en door met twee wielen op de stoep te parkeren creëer je ruimte. Ik heb begrepen dat hier ooit toestemming voor is gegeven toen een brandweerauto met loeiende sirenes naar een brand moest en er niet zo goed langs kon. Nu ineens wordt daar op gehandhaafd en weet de gemeente nergens meer van. Dus iets wat mocht, mag nu niet meer, er wordt gehandhaafd zonder aankondiging waardoor mensen direct een bekeuring van 109 euro krijgen. Je kunt zelf invullen wat zoiets doet met het vertrouwen.”

“Hier ligt voor de hele politiek een rol”
De fractie van de PVV reist de komende periode ook langs andere dorps- en wijkcentra. “We hebben inmiddels ook bezoekjes gebracht aan Thesinge, Beijum en Lewenborg. Ons doel is dat we de problemen die we tegenkomen in kaart brengen en naar de gemeenteraad gaan brengen, zodat er iets aan gedaan kan worden. Als het heel specifiek gaat om Selwerd en Paddepoel, dat vertrouwen moet hersteld worden. En daar hebben ook andere fracties een rol. We zullen met elkaar aan de slag moeten om het vertrouwen te herstellen en om de wijk en de politiek dichter bij elkaar te brengen.”