Stadspark Natuurlijk! na evenementenzomer: ‘Geluid niet beheerst of verminderd’

nieuws

De geluidsoverlast die omwonenden van de evenementen in het Stadspark en op het Suikerunieterrein tijdens de zomermaanden hebben ervaren, is vergelijkbaar met de jaren voor corona. Die conclusie trekt belangengroep Stadspark Natuurlijk! in haar evaluatie van het evenementenseizoen. Volgens de organisatie is de gemeente is wat geluidsoverlast betreft niet in staat gebleken om die te beheersen of te verminderen.

Volgens de actiegroep is de gemeente ‘de jure’ weliswaar binnen het aantal vastgestelde geluidsdagen gebleven, maar door de overlap van verschillende evenementen heeft met name de zuidwesthoek van de Stad te maken gehad met een stuk meer dagen met veel geluidsoverlast dan de toegestane twaalf op elk terrein. “Het is volkomen afhankelijk van de windrichting of en in welke mate je geluidsoverlast zal krijgen of niet”, schrijft Stadspark Natuurlijk!. “Bovendien maakt het uit wat voor soort muziek er wordt uitgevoerd. Bastonen van de dancemuziek op het Suikerunieterrein bereiken een groot aantal bewoners van de gemeente en zorgen door de aard van de muziek voor meer ergernis en stress dan liveoptredens van zingende artiesten.”

De organisatie pleit dan ook voor een verlaging van de geluidsnormen, met name van de lage decibels. De gemeente zou daarnaast niet alleen moeten kijken naar de belasting op de bewoners van nabijgelegen huizen, maar ook van bewoners die verderop in hoge gebouwen wonen.

Meer overlast door drukte

Ook is er dit seizoen meer overlast geweest door afgesloten wegen, parkeerproblemen en overmatige drukte op toevoerwegen, zo stelt Stadspark Natuurlijk: “Onze indruk is dat dit met name te maken heeft met de evenementen die door de week zijn georganiseerd, omdat er dan ook sprake is van normaal woon-en werkverkeer. Evenementen die door de week worden georganiseerd trekken ook een zware wissel op het gewone dagelijkse leven van omwonenden, omdat er dan niet de mogelijkheid is van vroeg naar bed kunnen gaan of uitslapen.” De organisatie roept de gemeente dan ook op te stoppen met doordeweekse en meerdaagse concerten op de Drafbaan en het Suikerunieterrein.

Klachtenprocedure

Maar het grootste verwijt naar de gemeente is volgens de organisatie de manier waarop de gemeente is omgegaan met klachten. “We vragen ons af of de gemeente wel in staat is om de werkelijk ervaren overlast goed te meten en te registreren. Vanaf dit jaar is de gemeente verplicht om bij te houden hoeveel meldingen van overlast er zijn bij de evenementen. De gemeente heeft het beheer van de klachtentelefoon nu uit handen gegeven aan de organisatoren. We moeten er maar op vertrouwen dat die te goeder trouw zullen handelen bij het doorgeven van het aantal klachten, wat nu bij steeds andere nummers kan worden gemeld. Daarnaast is er dit seizoen drie keer sprake is geweest van een andere manier van digitaal melding doen. Het is voor Stadjers niet meer na te gaan of de gemeente de meldingen wel ontvangt en registreert.”

Stadspark Natuurlijk! doet dan ook met klem een oproep aan raadsleden en wethouder Molema om langs te komen bij omwonenden tijdens een evenement.

Lichtpuntje: minder rommel en zwerfvuil

Er is volgens Stadspark Natuurlijk wel één duidelijke verbetering geweest tijdens het afgelopen evenementenseizoen. Klachten over rommel en het zwerfvuil zijn in vergelijking met voorgaande jaren afgenomen. “Er wordt nu beter en sneller opgeruimd door Stadsreiniging”, schrijft Stadspark Natuurlijk!. “De rommel werd na elk concert snel en grondig opgeruimd. Ook andere overlast na afloop lijkt ook te zijn afgenomen, al hangt dat sterk af van het soort publiek.”