Raad van State: winning 4,5 miljard kuub gas in Groningen is redelijk

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Staatssecretaris Vijlbrief mocht instemmen met de gaswinning in Groningen in het gasjaar 2021-2022. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door de Groninger Bodembeweging en een aantal Groningers.

Volgens de Raad van State mocht staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke meter gas uit het Groningerveld, tussen 1 oktober 2021 en 31 september 2022. Het hoogste bestuurscollege van ons land vindt dat Vijlbrief na afweging van alle betrokken belangen ‘redelijkerwijs het winningsniveau heeft kunnen vaststellen op het niveau dat nodig is voor de leveringszekerheid.’

De staatssecretaris heeft in zijn besluit een belangenafweging gemaakt. Aan de ene kant de belangen van de Groningers bij een spoedige stop aan de gaswinning en aan de andere kant de belangen van de eindafnemers van het gas, om bedrijfsactiviteiten voort te zetten en woningen in de winter te kunnen blijven verwarmen. Vijlbrief heeft volgens de Raad voldoende concreet uitgelegd welke maatregelen worden genomen om de situatie van de Groningers te verbeteren, waaronder het zo snel mogelijk afbouwen van de gaswinning naar nul. Ook heeft hij de aardbevingsrisico’s beoordeeld aan de hand van risicoanalyses van TNO en adviezen van onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen.