Kamerlid hekelt afwijzing Raad van State van voorstel om ‘annexatie’ Haren ongedaan te maken

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is niet van plan om zijn voorstel om Haren weer een zelfstandige gemeente te maken, los te laten. Ook niet nu de Raad van State tegen het voorstel heeft gestemd.

Van Houwelingen diende het voorstel begin maart in, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het Kamerlid van Forum voor Democratie stelde toen  dat hij Haren wilde ‘bevrijden’ van Groningen.

De Raad van State (RvS) ziet echter geen heil in de initiatiefwet van Van Houwelingen om van Haren weer een zelfstandige gemeente te maken. Het voorstel laat volgens RvS niet zien hoe ‘Haren’ haar overheidstaken goed uit kan voeren. Ook stelt RvS dat de inwoners niet zijn gehoord en dat ‘ervaren onvrede niet betekent dat moet worden overgegaan tot het instellen van een nieuwe gemeente’.

Van Houwelingen stuurde vrijdag zijn repliek op het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer.

‘Hoe langer Haren bij Groningen hoort, hoe moeilijker het is terug te draaien’

Van Houwelingen stelt in een reactie dat niet zijn wetsvoorstel, maar de gemeentelijke herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer ‘in strijd is met de uitgangspunten van zorgvuldige en duurzame wetgeving.’ “Was dat wel zo, dan zou een herstelwet zoals dit niet noodzakelijk zijn”, schrijft Van Houwelingen. “Sterker nog, hoe langer de situatie ongewijzigd wordt gelaten, hoe moeilijker het zal zijn, naar verwachting, om de herindeling weer ongedaan te maken.”

De nieuwe gemeente zou prima in staat zijn om zichzelf te bedruipen en haar taken uit te voeren. In ieder geval beter dan Groningen, aldus het FvD-Kamerlid: “Inwoners van de voormalige gemeente Haren zien bijvoorbeeld nu al met lede ogen aan hoe, onder invloed van de herindeling, de voorzieningen in hun voormalige gemeente afkalven terwijl de belasting elk jaar weer toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van Haren door uitvoering van haar eigen ombuigingspakket zodanig kan worden verbeterd dat Haren financieel gezond blijft.”

Consultatie is niet nodig: ‘Dat is al gebeurd’

De Afdeling Advisering van de Raad van State stelt dat de inwoners van de voormalige gemeente Haren niet geconsulteerd zijn over het voorstel. “Dat hoeft niet”, stelt Van Houwelingen. “Ze hebben zich namelijk al met een ruime meerderheid in een referendum uitgesproken tegen de herindeling, die vervolgens tegen de zin van de inwoners van de gemeente Haren en de gemeenteraad, toch is doorgedrukt. De democratische legitimiteit ontbrak dus voor het opheffen van de gemeente Haren, toen is geen enkele rekening gehouden met ‘de gevoelens van de betrokken inwoners’ en dat was toen, ook voor de Afdeling advisering, overigens blijkbaar geen probleem.

Ook inwoners van Groningen en Ten Boer moeten zich uitspreken over wat ze vinden over het vertrek van Haren, aldus de RvS. “Irrelevant”, aldus van Houwelingen. “Consultatie van de inwoners van de gemeenten Groningen en Ten Boer is dus overbodig en zelfs ongewenst.”