Subsidie voor restauratie en onderhoud van elf rijksmonumenten

nieuws
Foto Andor Heij

In de eerste helft van dit jaar ontvingen elf eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand.

In sommige gevallen kregen ze ook een bijdrage om het monument een nieuwe bestemming te geven of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal verdeelde de provincie bijna 2 miljoen euro subsidie. Het geld ging vooral naar eigenaren van (woon)boerderijen en kerken in aardbevingsgemeenten.

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene monumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen kunnen subsidie aanvragen voor groot onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming. In de aardbevingsgemeenten komen ook rijksmonumenten met een woonfunctie voor subsidie in aanmerking.

Komend najaar stelt de provincie de regeling GRRG opnieuw open. Het beschikbare budget en de aanvraagperiode wordt waarschijnlijk op 12 juli bekendgemaakt.

Deel dit artikel: