Aanpak Ring Zuid krijgt veeg uit de pan

Aanpak Ring Zuid was onvoldoende voorbereid op een project van deze omvang. Dat schrijft Johan Remkes in een rapport over de kostenoverschrijdingen bij de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Volgens Remkes werd er te weinig nagedacht over de afspraken met aannemer Combinatie Herepoort. Ook werd bij kostenoverschrijdingen niet of te laat ingegrepen en bij het ontwerp werd teveel overgelaten aan de aannemer. Dat Rijkswaterstaat de opdrachtgever was en de provincie de rekening betaalde, noemt Remkes een weeffout. Maar Rijkswaterstaat treft geen blaam, aldus Remkes. Daarom ziet Renkes geen aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur om mee te betalen aan de grote kostenoverschrijding bij het project.

Toch pleit Johan Remkes in zijn rapport ‘Met de wijsheid van nu” ervoor om trots te zijn op het project Aanpak Ring Zuid. Remkes schreef het rapport over de kostenoverschrijdingen bij de aanpak van de zuidelijke ring  op verzoek van het Provinciebestuur. Het project was in eerste instantie door de aannemer begroot op nog geen 300 miljoen, maar valt uiteindelijk meer dan twee keer zo duur uit.

Remkes pleit voor nadrukkelijker aandacht voor de maatschappelijke baten van het project. Hij vindt dat overheden moeten samenwerken en pleit  voor een verdeling van de risico’s tussen Rijk, Provincie en Gemeente. Ook zou de provincie gebruik moeten kunnen maken van het BTW compensatiefonds. Over de aanneemsom  moet de provincie nu BTW betalen. Twijfel over de kwaliteit van de aannemer zou een reden moeten zijn om niet met een aannemer in zee te gaan, en dat is nu niet mogelijk.