Boek over Joodse gemeenschap in en na de Tweede Wereldoorlog

Het boek ‘Lege Plekken’ werd vrijdagmiddag in de synagoge in de Folkingestraat gepresenteerd.  Stefan van der Poel van de Rijksuniversiteit schreef het boek samen met professor Maarten Duijvendak en anderen.

In opdracht van de gemeente Groningen is onderzoek verricht naar de omgang met Joods vastgoed in de oorlogsjaren en het naoorlogse rechtsherstel. De gemeente wilde graag duidelijkheid krijgen over de rol en houding van de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd  onder leiding van prof. dr. Maarten Duijvendak en dr. Stefan van der Poel. Daarna is een vervolgonderzoek gedaan naar de positie van de gemeentepolitie, de zorg voor en opvang van teruggekeerde oorlogsslachtoffers en hoe de  Groninger samenleving  vorm heeft gegeven aan herdenken en herinneren. In het boek is ook een samenvatting van het onderzoek over het Joods vastgoed opgenomen.

Het boek ‘Lege plekken, Groningen en zijn Joodse stadjers in en na de oorlog’ werd aangeboden aan de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling en de bestuursvoorzitter van de Nederlands-Israëlitische gemeente, Frits Grunewald.