Gemeente: ‘Onrust over grond achter Esserberg begrijpelijk, maar nood breekt wet’

nieuws
Foto; Google Maps - Streetview

Het gemeentebestuur begrijpt dat er onrust ontstaat in Haren over het ‘voorkeursrecht’ wat de gemeente heeft genomen over de gronden achter sportpark De Esserberg. Maar het college van B&W stelt zich genoodzaakt te zien om dit nu toch te doen.

De gemeente besloot begin deze maand om de gronden achter de Esserberg aan te wijzen als grond met ‘voorkeursrecht’, wat zoveel betekent dat als de eigenaren de grond willen verkopen, ze dit alleen aan de gemeente mogen doen.

Dat zorgde onder meer voor ophef bij de Stichting Landelijk Gebied Haren, die stelt dat dit indruist tegen eerdere afspraken om het gebied tussen Haren en de Stad groen te houden. De clubs op sportpark De Esserberg zijn juist blij met de actie van de gemeente, omdat ze al jaren willen uitbreiden.

“Het college heeft recent geconstateerd dat dit stuk grond te koop werd aangeboden”, schrijven wethouders Roeland van der Schaaf en Inge Jongman aan de raad. “Om onszelf de mogelijkheid te geven deze grond te kopen, dienden we op korte termijn de noodzakelijke documenten op te stellen om onszelf dit recht te verschaffen.”

Begrip voor onrust

Volgens de gemeente betekent het recht op de koop van de grond nog niet dat dit uiteindelijk ook voor de uitbreiding van sportpark De Esserberg gebruikt gaat worden. “Voor dit moment vonden we het vooral van belang om de regierol hierin te kunnen behouden en eventuele ongewenste ontwikkelingen op deze locatie tegen te gaan”, besluiten de wethouders. “We merken dat het vestigen van dit recht op deze locatie tot enige onrust leidt en begrijpen dat ook goed. Gezien het feit dat het besluit uiterlijk 2 maart genomen diende te zijn, voelden we ons echter genoodzaakt om op deze manier te handelen zonder dat hier al een inhoudelijke en zorgvuldige afweging aan ten grondslag ligt”

Deel dit artikel: