Boosheid over mogelijke inlijving grasland bij Sportpark De Esserberg

nieuws
Foto; Google Maps - Streetview

Een aanslag op het landelijke gebied tussen Groningen en Haren. Zo noemt de Stichting Landelijk Gebied Haren de beslissing om voorlopig ‘voorkeursrecht’ aan te vragen op een aantal graslanden achter sportcomplex De Esserberg. De gemeente Groningen nam dit besluit vorige week.

De gemeente heeft een zogenaamd ‘voorkeursrecht’ aangevraagd voor een aantal agrarische percelen langs de Kerklaan, die nu nog gebruikt worden als graasgebied. Het voorkeursrecht betekent dat de huidige eigenaren van de grond deze alleen mogen verkopen aan de gemeente Groningen.

Als de grond in handen komt van de gemeente, wil de gemeente ook meteen de bestemming van het gebied wijzigen van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘sportdoeleinden en eventueel andere maatschappelijke bestemmingen’. Dat betekent dat de grond dan gebruikt kan worden om sportcomplex De Esserberg uit te breiden, iets wat de twee clubs op het complex al jaren graag willen.

‘Gemeente negeert eerdere afspraken, aanslag op landelijk gebied’

Volgens de Stichting Landelijk Gebied Haren is dat compleet tegenstrijdig met alle eerder gemaakte afspraken over het gebied.  Zo werd in de bestuursovereenkomst na de gemeentelijke herindeling van Haren en Groningen vastgelegd dat er een groen gebied tussen het dorp en de Stad moest blijven. Ook de huidige coalitie in het gemeentebestuur schaarde zich in de omgevingsvisie achter dit open en groene karakter.

“Dit is alweer een aanslag op het landelijk gebied van Haren, alweer het negeren van de vele beleidsafspraken over het Tussengebied”, aldus Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren, “En dat 10 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een voorkeursrecht vestig je alleen als je de bestemming wilt veranderen. En juist daar wringt de schoen. Er is geen reden de bestemming te veranderen. Wordt Haren voor de zoveelste keer bedrogen?”