Vrouwenopvang Stad start hulpgroep voor mannen

nieuws
Foto: Tumisu via Pixabay.com

De Vrouwenopvang Groningen van Wender start deze maand een hulpgroep in Groningen voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Samen met de reclassering wil de vrouwenopvang hiermee nieuwe incidenten voorkomen.

In de zogenaamde ‘carrouselgroep’ leren de deelnemers onder andere negatieve patronen te doorbreken, omgaan met conflict, meer eigen inzicht en erkenning van hun eigen aandeel in het huiselijk geweld. De deelnemers melden zich vrijwillig aan, vaak na doorverwijzing van een hulpinstantie.

Het traject duurt tussen de acht en twaalf weken en na afloop krijgen de mannen advies en een verwijzing voor een eventueel vervolgtraject. Mannen die het geweld ontkennen, psychiatrische of verslavingsproblemen hebben, te verstandelijk beperkt zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen kunnen zich niet aanmelden.

‘Moedig van mannen om zich aan te melden’

“Het is moedig van mannen om zich aan te melden voor de groep. Als pleger van huiselijk geweld krijgen zij snel een label opgeplakt”, vertelt Paulien Sissingh, manager Vrouwenopvang Groningen. “In deze groep kunnen deelnemers ervaringen delen en vinden zij een luisterend oor bij elkaar. Onder begeleiding van trainers die niet (ver)oordelen, leren zij omgaan met hun eigen problemen en die van hun thuissituatie.”

“We spreken niet van pleger, maar van betrokkenen”, vullen trainers Regilio Soerjaman (Wender) en Jentine Kuikert (Reclassering Nederland) aan. “Bij huiselijk geweld wisselen de rollen van geweldpleger naar slachtoffer vaak. Het is niet altijd zo zwart-wit als het misschien lijkt. Er is weinig hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld, de hulp is voornamelijk gericht op vrouwen en kinderen die vluchten voor het geweld.”