Stadspartij maakt zich grote zorgen over functioneren Isabelle Diks rond armoedeplan

nieuws
Foto: Gemeente Groningen

De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich grote zorgen over het functioneren van wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) rond het armoedeplan.

De partij stelt dat tegen de wens van vrijwel alle overige fracties in de wethouder toch vasthoudt aan het presenteren van haar armoedeplan tijdens een speciaal daarvoor ingelaste sessie met de raad op 16 februari aanstaande. “De wethouder stort met haar houding de bekende Haagse bestuurscultuur over Groningen uit”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Ondanks aandringen van vrijwel alle fracties om dit niet meer te bespreken dramt deze wethouder door.”

“Armoedebestrijding tot een politiek steekspel gemaakt”
“De wethouder weet al sinds haar niet bepaald onomstreden aantreden dat op 16 maart dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Als het College dit debat zo belangrijk had gevonden, zouden ze dat veel eerder hebben moeten agenderen. Met haar halsstarrige Haagse houding heeft de wethouder van armoedebestrijding een politiek steekspel gemaakt”, vervolgt Sijbolts.”

Reces
Na volgende week woensdag, waarbij een gemeenteraadsvergadering op het programma staat, is het verkiezingsreces waarbij de raad niet meer formeel bijeen gaat komen, tenzij er spoed is. “In dit geval is er geen spoed want het College heeft tijd genoeg gehad. Het College speelt nu paniekvoetbal. Ze proberen op de valreep ernstige schade te voorkomen. Waarom nu halsoverkop buiten de daarvoor geldende termijnen iets agenderen waar deze raad geen besluit meer over kan nemen?”, aldus Sijbolts.

Gemeente: “Niet een plan, maar een uitwerking van een gedachte”
De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat het een uitwerking is van een gedachte die op 5 november vorig jaar werd gepresenteerd. “Er is geen voorstel, het is in ontwikkeling”, meldt de gemeente. “We gaan nu richting een tussenstap in de ontwikkeling van deze nieuwe financiële denklijn. De projectgroep presenteert op 28 februari deze uitwerking aan het werkveld en gaat daarover in workshops in gesprek.”

Informatie
“De raad heeft aangegeven nader geïnformeerd te willen worden, daarom biedt het College volgende week woensdag, op 16 februari, een sessie aan waarin de tussenstap in de ontwikkeling van een nieuwe financiële denklijn vanuit de projectgroep geduid kan worden. De raad is op dit aanbod ingegaan.”