Onderwijs krijgt 4 miljoen euro om achterstanden door corona aan te pakken

De gemeente Groningen trekt 4 miljoen euro uit voor de aanpak van leerachterstanden door corona bij kinderen. De plannen hiervoor staan in het herstelprogramma Onderwijs, onder de naam “De tijd zal het leren”.

Met het geld gaat het college onder meer de uren voor de brugfunctionarissen uitbreiden, extra cultuur- en natuureducatie organiseren, meer zomeractiviteiten bieden, en sport en beweging in het onderwijs extra stimuleren. Ook wordt ingezet op extra zorg en ondersteuning in het speciaal basisonderwijs.

Wethouder Carine Bloemhoff zegt: “We zetten in op praktische activiteiten die op korte termijn zijn uit te voeren. En we sluiten aan op wat scholen al doen. Zo hebben schoolgaande kinderen er snel en maximaal profijt van. Ze verdienen een extra steuntje in de rug, want de coronacrisis heeft grote impact op ze.”

Het geld is afkomstig van het Rijk. Den Haag heeft 8,5 miljard euro aan het onderwijs toegekend onder de naam “Nationaal Programma Onderwijs”. Een groot deel van het geld ging naar de scholen, maar de gemeenten kregen ook een budget. Groningen kreeg daarvan 4 miljoen euro.