Raadsfracties willen dat gemeente minder blad wegblaast

Als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, gaat de gemeente onderzoeken of de vallende herfstbladeren deze periode op meer plekken in Groningen kunnen blijven liggen. Ook willen de fracties dat de gemeente een snelle overstap maakt naar niet-fossiele bladblazers.

In schriftelijke vragen aan het college vragen de ‘groene fracties’ aan het stadsbestuur om het lawaai en de stank van fossiele bladblazers aan banden te leggen. Minder bladblazen is daarbij één kant van de medaille. “Bladeren verwijderen om te voorkomen dat wegen en trottoirs glad worden is uit te leggen, maar het verwijderen van bladeren in de groenzone
niet. Afgevallen bladeren hebben een belangrijke functie voor insecten, vogels en kleine zoogdieren”, zo stellen raadsleden Martijn van der Glas (GroenLinks) en Kirsten de Wrede (PvdD).

Daarnaast moet de gemeente stoppen met het gebruik van fossiele bladblazers. De gemeente Utrecht stopt per 1 februari met de traditionele bladblazers en gaat ze vervangen met elektrische exemplaren. Als het aan de fracties ligt, gaat de gemeente volgend jaar het voorbeeld van Utrecht volgen en stoppen met de fosiele apparaten.

Deel dit artikel: