‘Groei van Stad gaat niet ten koste van groene ruimte’

nieuws
Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Groningen groeit flink in inwoners en banen. Toch kiest het college van B&W ervoor, de groei op te vangen in de bestaande stad en de groene ruimte tussen Groningen, Haren en Ten Boer open te houden.

Dat staat in de nieuwe omgevingsvisie ‘Levende ruimte, het vervolg op The Next City’. In die visie staan de keuzes die Groningen maakt om richting te geven aan hoe de gemeente er over vijftien jaar uitziet. Daarbij is ook aandacht gekomen voor thema’s als het natuur- en cultuurhistorisch landschap, duurzame landbouw, de vrijetijdseconomie en de leefbaarheid van de dorpen in het landelijk gebied.

“We bouwen tweeduizend woningen per jaar en willen tegelijkertijd het groen tussen Groningen, Haren en Ten Boer sparen. Dit betekent bouwen in de bestaande stad. Voorbeelden zijn Suikerzijde en Stadshavens en de herontwikkeling van het Stationsgebied en Meerstad-Eemskanaalzone. Leefkwaliteit staat voorop, daarom investeren we ook in het Stadspark, Kardinge, het nieuwe Zuiderplantsoen en park Meerstad.”

De auto krijgt een ondergeschikte rol. Daardoor ontstaat er meer ruime voor groen in de buurten en wijken. Er wordt maatwerk geboden in de wijk- en dorpsvernieuwing, aldus de gemeente. Daarbij worden ook sociale thema’s aangepakt.

Deel dit artikel: