Berichten met de tag ‘inwoners’

nieuws

Voor het eerst meer dan 240.000 inwoners in gemeente; provincie doorbreekt grens 600.000 Groningers

Met de komst van ruim vijfeneenhalf duizend nieuwe inwoners (voornamelijk studenten) in augustus en september heeft de gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer) voor het eerst meer dan 240.000 inwoners. De grote aantallen studenten…

nieuws

Aantal inwoners gemeente Groningen met 1,4 procent toegenomen

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen is vorig jaar opnieuw gegroeid, en wel met bijna 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

nieuws

Eerste inwoners melden zich aan voor mogelijkheid om plannen aan raadsleden te presenteren

In het Stadhuis kunnen inwoners van de gemeente voor het eerst gebruik maken van de mogelijkheid om plannen te presenteren aan raadsleden. Inmiddels hebben zich de eerste inwoners hiervoor aangemeld.

nieuws

‘Groei van Stad gaat niet ten koste van groene ruimte’

Groningen groeit flink in inwoners en banen. Toch kiest het college van B&W ervoor, de groei op te vangen in de bestaande stad en de groene ruimte tussen Groningen, Haren en Ten Boer open te…

nieuws

Topman Hanzehogeschool pleit voor dialoog tussen studenten en Stadjers

“Ga nog meer in gesprek en betrek onze studenten bij het vinden van een manier om goed te kunnen samenleven met respect voor elkaar.”

nieuws

Hier gaan de 30.000 nieuwe inwoners van Groningen de komende twintig jaar wonen

De dertigduizend extra inwoners die de gemeente Groningen tussen nu en 2040 gaat krijgen, wonen dan voornamelijk in Meerstad. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen.

nieuws

“Inwoners moeten betere mogelijkheden krijgen om inspraak te hebben bij grote projecten”

Inwoners van de gemeente Groningen moeten veel betere mogelijkheden krijgen voor inspraak bij grote projecten. Daarvoor pleit de fractie van de Stadspartij.

nieuws

Raadsleden gaan digitaal in gesprek met inwoners over begroting

De gemeenteraad van Groningen houdt op donderdag 29 oktober een digitale raadpleging met inwoners van de gemeente. Tijdens de online sessie kunnen inwoners in gesprek met raadsleden over zes verschillende thema’s. 

nieuws

Gemeenteraad wil vaker in gesprek met inwoners over versterking

De Groningse gemeenteraad wil vaker met inwoners in gesprek over de voortgang van de versterkingsoperatie. Dat bleek bij de bespreking van het Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave op 20 mei jongstleden.

nieuws

‘Versterking is een feestje van experts, aannemers en de overheid’

Gebrekkige communicatie, onduidelijkheid over de toekomst en frustratie over de vertraging van de versterking. Dat is de kern van de gesprekken die de gemeente Groningen voerde met inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer over…

nieuws

Groningen nu vijfde gemeente van Nederland

Groningen is per 1 januari qua inwonertal de vijfde gemeente van Nederland. Dankzij het samengaan van Groningen, Haren en Ten Boer telt de gemeente Groningen nu ruim 231 duizend inwoners.

nieuws

Eindhoven wil Groningen desnoods met geboortegolf voor blijven

Eindhoven wil Groningen voor blijven qua inwonersaantal. Want Groningen dreigt na de gemeentelijke herindeling met Haren en Ten Boer ten koste van de Brabantse stad de vijfde gemeente van Nederland te worden.

F
U
R