Walking handbal bij Old Stars Groningen

In de provincie Groningen wordt eind september voor het eerst een OldStars Sportweek georganiseerd. Vanaf 25 september tot en met 1 oktober kunnen 55-plussers aan een sport meedoen die voor hun leeftijd is aangepast. 

Zo is er Walking voetbal, Walking tennis, Walking handbal en meer. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. Bij OldStars kunnen alle ouderen bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger. Naast het sporten en in beweging komen zijn de sociale contacten enorm belangrijk.

In de provincie Groningen is er een samenwerking tussen FC Groningen, Menzis, Nationaal Ouderenfonds en Huis voor de Sport Groningen om het OldStars Sport uit te rollen en te ontwikkelen in de provincie.

Deel dit artikel: