Partij voor de Dieren verbijsterd over ontheffing voor woningbouw Suikerzijde

nieuws

De Partij voor de Dieren beschuldigt de provincie Groningen van het schenden van de Wet Natuurbescherming. De provincie heeft de gemeente Groningen namelijk toestemming gegeven om alle natuur op de Suikerzijde te vernietigen.

Veertien kwetsbare diersoorten, het bos, struweel en de poelen op het voormalige Suikerunieterrein moeten wijken voor woningbouw. Een ontwerp voor een alternatief plan, waarbij woningen en natuur samengaan, lijkt volgens de PvdD niet eens te zijn overwogen. De Statenfractie heeft daarom vragen gesteld aan het College.

Statenlid Ankie Voerman zegt verbijsterd te zijn over het gemak waarmee de provincie en gemeente waardevolle natuur wegvegen van de kaart: “Ontheffingen voor het vernietigen van leefgebieden met beschermde dieren mogen uitsluitend worden verleend als er écht geen andere bevredigende oplossing bestaat. Dit voorschrift heeft de provincie met voeten getreden. De natuurorganisaties hebben er steeds bij de gemeente en provincie op aangedrongen om de aangedragen natuurvriendelijke alternatieven serieus te nemen. Helaas staan ze hier niet voor open.”

Drie maanden geleden beweerde de provincie nog dat zij alles in het werk zou stellen om op de Suikerzijde zoveel mogelijk natuur te behouden op het terrein en dat ze uitgebreid zou kijken naar alternatieve oplossingen, aldus de Partij voor de Dieren. Voerman: “Beloften lijken snel vergeten als de miljoenen op tafel komen. Groen praten kunnen zowel gemeente als provincie prima, groen doen is voor de zoveelste keer teveel gevraagd.”

Volgens de PvdD heeft het besluit als gevolg dat er grootschalig gecompenseerd moet worden om de vleermuizen, vele vogelsoorten en kikkers nieuw leefgebied aan te bieden. Het zuidelijke deel van de vloeivelden zal worden ingezet als compensatienatuur – maar daar moet in de nabije toekomst ook een woonwijk verrijzen. Tevens wordt het zeer succesvolle weidevogelgebied De Held verkleind om plaats te maken voor de vleermuizen van het Suikerunieterrein. “Dit geschuif en gegoochel met tijdelijke natuur heeft in de verste verte niks meer te maken met serieus natuurbeheer, en leidt al helemaal niet tot goede bescherming van kwetsbare diersoorten,” aldus Ankie Voerman