Begroting gemeente voor 2022 is ‘sluitend en stabiel’, maar financiële positie blijft zwak

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De laatste begroting van de huidige gemeentelijke bestuurscoalitie is ‘sluitend en stabiel’. Het gemeentebestuur bracht haar financiële ontwerp voor volgend jaar donderdagmiddag naar buiten. Na het omvangrijke pakket aan hervormingen en bezuiniging van vorig jaar wil het gemeentebestuur stabiliteit creëren in haar kosten, maar desondanks blijft de financiële positie van de gemeente zwak.

De gemeente krijgt volgend jaar 1,08 miljard euro aan inkomsten binnen en geeft ongeveer miljoen meer uit. Daarmee wil het college doorgaan met de uitvoering van de gemaakte plannen, maar ook  financiële ruimte bieden voor de nieuwe coalitie, die na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gaat beginnen.

Het college van B&W gaat door met de plannen voor nieuwbouw op Suikerterrein en Stadshavens. Daarnaast krijgt het experiment Basisbaan een vervolg en wordt de armoede aangepakt, zo schrijft het stadsbestuur.

‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’

“In alle keuzes die we hebben gemaakt in de begroting houden we onze inwoners voor ogen”, zo stelt wethouder Financiën Berndt Benjamins. “We willen dat de inwoners merken dat de plannen die we gemaakt hebben nu ook daadwerkelijk vorm krijgen. Daarnaast houden we de focus op de langere termijn vast en blijven we werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen, voor al onze inwoners.”

Onzekerheden

Maar de komende jaren brengen, volgens het gemeentebestuur, ook onzekerheden met zich mee. De financiële positie van de gemeente blijft zwak, zeker omdat  het Rijk gemeenten niet voldoende compenseert voor de uitvoering van taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg of bijstand. “Het weerstandsvermogen is gestegen, maar andere financiële kengetallen (zoals solvabiliteit) niet”, zo schrijft Benjamins aan de raad.

Mede daarom kiest het college er ook voor middelen toe te voegen aan de reserves. De meerjarenbegroting laat een positief resultaat zien van 1,7 miljoen over 4 jaarschijven en dit bedrag is beschikbaar voor het nieuwe college.

Raad bespreekt begroting in november

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november aanstaande. De volledige begroting is te vinden op deze website. Een beknopt overzicht is te zien en te lezen in dit document.