CDA: Te weinig draagvlak voor invoering betaald parkeren

Er is bij de wijkbewoners maar weinig enthousiasme voor de invoering van betaald parkeren in grote delen van Groningen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van de gemeenteraadsfractie van het CDA.

Het gemeentebestuur wil betaald parkeren invoeren in de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornsemeer. Het CDA heeft met de site ‘parkerenin050.nl’ een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Volgens het CDA heeft het gemeentebestuur verzuimd om dit zelf te doen.

De enquête werd ingevuld door 1768 Stadjers. Van hen geeft 74 procent aan tegen de invoering van betaald parkeren in hun straat of wijk te zijn. De grootste weerstand is in Selwerd, Corpus den Hoorn en De Wijert/Helpman. Ruim 80 procent van de bewoners is tegen. Volgens CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens is dit een duidelijk signaal richting het college. ‘De resultaten uit het onderzoek liegen er niet om. Daaruit trekken wij de conclusie dat het college moet stoppen met de plannen voor de invoering’.

Ubbens erkent wel dat er straten zijn met een parkeerproblemen: ‘We krijgen ook signalen uit straten, bijvoorbeeld in Paddepoel-Zuid en de West-Indische buurt, waar mensen hun eigen auto moeilijk of niet kwijt kunnen door forenzen die hun auto stallen.’ Betaald parkeren is volgens hem prima, als er maar voldoende draagvlak voor is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van de bewoners niet op de hoogte is van de plannen. ‘Het college wil pas na een besluit over de uitbreiding met de inwoners in gesprek over de uitvoering. Wij kunnen ons voorstellen dat veel bewoners dat niet als een goede vorm van inspraak en participatie zullen zien’, aldus Ubbens. De gemeenteraad discussieert volgende week woensdag over de plannen.

Deel dit artikel: