Cliëntenraad en gemeente in de clinch over ‘harmonisatie’ Groningen, Haren en Ten Boer

Volgens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen dreigt het doek te vallen voor de onafhankelijkheid van het adviesorgaan. Wethouder Diks stelt echter dat er nu juist meer plek komt voor onafhankelijkheid en voor meer kennis binnen het adviesorgaan.De gemeenteraad beslist komende woensdag over een voorstel om de cliëntenraden van de gemeente Groningen en de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer te ‘harmoniseren’.

De leden van de Cliëntenraad Groningen liggen in de clinch met de gemeente over een nieuwe verordening voor de cliëntenraad. De gemeente Groningen wil de Cliëntenraad opnieuw inrichten met leden uit alle gebieden. Daarom gaat een sollicitatiecommissie nieuwe leden en een nieuwe voorzitter benoemen voor geheel nieuwe Cliëntenraad voor de hele gemeente. Voorheen deed de Cliëntenraad Groningen dit voor zichzelf.

‘College wil een door haar gecontroleerde CR, in plaats van de door haar veelvuldig geprezen kritisch adviesorgaan’

Daar ligt volgens voorzitter Hans Alderkamp het probleem, want de zittende leden moeten nu opnieuw solliciteren: “De zittende leden zijn hierover zeer teleurgesteld. Ze zien dat hiermee de onafhankelijkheid van belangenbehartiging voor de meer dan 20.000 mensen in de gemeente die te maken hebben met de Participatiewet (inclusief het armoede- en minimabeleid en de schuldhulpverlening) feitelijk wordt opgeheven en onder curatele van het college wordt gesteld.” Ook gaat volgens Alderkamp veel kennis verloren, als de  zittende leden niet automatisch benoemd worden.

Wethouder: Onafhankelijkheid wordt juist groter door nieuw beleid over benoeming

Vanwege harmonisatie van alle cliëntenraden binnen de gemeente houdt de ‘oude’ cliëntenraad van rechtswege op te bestaan per 1 januari, zo stelt wethouder Isabelle Diks. Dat zorgt ervoor dat we een hele nieuwe cliëntenraad moeten gaan benoemen voor de hele gemeente. “Dan heb je dus gewoon even de situatie waarin ook een nieuwe voorzitter benoemd moet worden”, aldus Diks. “Iedereen die denkt dat ze geschikt zijn om voorzitter te worden van de nieuwe cliëntenraad kan gewoon solliciteren, dus ook de leden van oude cliëntenraad. Deze wijze van benoeming is niet een soort van ‘motie van wantrouwen’ tegen de leden van de ‘oude’ cliëntenraad. Ik zou niet weten waarom de leden die nu in de cliëntenraad zitten niet in aanmerking zouden komen.”

Ook stelt Diks dat er wel degelijk gehoor is gegeven aan verschillende adviezen die de huidige cliëntenraad heeft gegeven, maar dat er toch een fundamenteel verschil van mening blijft bestaan over de wijze van aanstelling voor de nieuwe cliëntenraad.

Deel dit artikel: