SP: “Hoe serieus worden inwoners en gemeenteraad nog genomen?”

nieuws
Foto Andor Heij. Plek waar Paddepoelsterbrug was.

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad wil opheldering van het college over de werkwijze rond de Paddepoelsterbrug, de Gerrit Krolbrug en de aanpak van de zuidelijke ringweg. De partij vraagt zich af hoe serieus de opstelling van bewoners en gemeenteraad nog genomen wordt.

Aanleiding voor de vragen is het bestuurlijk overleg dat afgelopen donderdag plaatsvond en een brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin verslag wordt gedaan van de MIRT-projecten, Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Omdat het verslag rond de MIRT-projecten erg uitgebreid is vermoed de SP dat de minister allang besluiten genomen heeft voordat het bestuurlijk overleg had plaatsgevonden. “Deelt het college deze indruk? Hoe serieus worden dan de opstelling van een groot deel van onze inwoners en de gemeenteraad genomen?”

Paddepoelsterbrug
Zo heeft de minister besloten dat de Paddepoelsterbrug herbouwd kan worden. Echter krijgt de voorkeursvariant geen groen licht maar gaat er een brug komen van 9,1 meter hoogte. Hier is een bedrag van 8,6 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. “Gemeenteraad en bewoners hebben zich uitgesproken tegen een hoge brug. Waarop is het beschikbaar gestelde budget gebaseerd? Het wekt de indruk dat er reeds een ontwerp voor handen is.” Daarnaast wil de partij weten hoe er voor gezorgd kan worden dat fietsers en voetgangers straks veilig van de brug gebruik kunnen maken en of de hoge brug goed inpasbaar is in de landelijke omgeving.

Gerrit Krolbrug
Ook wil de SP duidelijkheid van de wethouder over de Gerrit Krolbrug. “In de brief staat dat de voorkeursvariant aangedragen door bewonersorganisaties en in samenspraak met regionale bestuurders vooralsnog niet wordt meegenomen in de planuitwerking. Maar wat betekenen ‘vooralsnog’ en ‘samenspraak’? Heeft het college ingestemd met de weigering de bewonersvariant mee te nemen in het onderzoek, zoals de gemeenteraad wenst?”

Zuidelijke ringweg
Tot slot wil de SP weten hoe het kan waarom de problemen die spelen bij de zuidelijke ringweg ontbreken in de brief van de minister. De partij vraagt zich af op welke manier de Tweede Kamer betrokken wordt bij de stagnatie van het project zuidelijke ringweg. De vragen die de partij stelt worden komende woensdag behandeld.

Deel dit artikel: