Raadsfracties willen spoeddebat en onderzoek naar Ring-Zuid

nieuws
Foto Andor Heij

Er moet een gemeentelijk onderzoek komen naar de gang van zaken rond de vertraging en de afhandeling van de financiële kosten van de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen. Tijdens de raadsvergadering van aanstaande woensdag zullen de gemeenteraadsfracties van de SP, de Partij voor de Dieren en de Stadspartij. een motie indienen die dit mogelijk moet maken. Ook willen ze een aanstaande woensdag een interpellatiedebat voeren over de kwestie.

De gemeente Groningen, de omwonenden en weggebruikers van de ringweg worden de dupe van de vertraging van drie jaar, zo stellen de indieners. De fracties vrezen dat de financiële tekorten van de aannemers mogelijk ten koste gaan van infrastructurele mobiliteitsprojecten in de provincie, waar ook inwoners van de gemeente Groningen baat bij hebben.

Ook vinden de fracties, ondanks het feit dat het overleg over de meerkosten voor het project gebeurt tussen de Provincie Groningen, aannemerscombinatie Herepoort en Rijkswaterstaat, dat de gemeente zich moet verantwoorden naar de inwoners omtrent de gang van zaken.

Het onderzoek, zoals de raadsfracties dit voor zich zien, mag aansluiten bij een vergelijkbaar onderzoek vanuit de Provinciale Staten. De oppositie van het provinciebestuur wil ook duidelijkheid over de gang van zaken. De Noordelijke Rekenkamer was al van plan om een onderzoek te starten.

De SP, de Partij voor de Dieren en de Stadspartij verwachten mogelijk aansluiting van andere partijen binnen de gemeenteraad.

Deel dit artikel: