Ook TenneT schrikt van bomenkap bij stroomstation Vierverlaten (update)

nieuws
Foto: Kees de Bock

Ook transmissienetbeheerder TenneT werd maandag onaangenaam verrast door de kap van tientallen bomen rond het hoofdspanningsstation van het bedrijf aan het Hoendiep. Volgens de TenneT worden de bomen niet namens hen gekapt, maar namens Enexis, die naast het hoogspanningsstation van TenneT ook een eigen verdeelstation heeft.

De kap door Enexis staat helemaal los van de inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten, zo laat TenneT weten aan de Vereniging Wijkraad Hoogkerk. De hoogspanningsbeheerder verwacht op korte termijn een verklaring van Enexis en zegt haar collega-netbeheerder op het hart te hebben gedrukt om in het vervolg beter te communiceren.

Afgelopen weekend werden omwonenden van het verdeelstation in Vierverlaten onaangenaam verrast door de kap van tientallen bomen om het station.  De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over de kap en stelt daarom aanstaande woensdag vragen aan het college van B&W.

Update 26-10-20:

De gemeente Groningen laat via woordvoerder Peter Steinfort weten dat vergunning voor de bomenkap 6 juli jongstleden is verleend door de provincie Groningen aan Enexis. De gemeente Groningen kan hier geen invloed op uitoefenen door de Wet Natuurbescherming. Die bepaalt dat als er een dergelijke kapvergunning moet worden afgegeven over een gebied dat buiten de bebouwde kom van de gemeente valt, dat de provincie verantwoordelijk is voor het verlenen van deze vergunning. Het terrein van Enexis en Tennet is zo’n locatie.