Bewoners verbaasd over kaalslag Vierverlaten: “Dit valt erg rauw op ons dak” (update)

De verbazing is groot onder bewoners van Vierverlaten. Zaterdagochtend zijn bij het te realiseren hoofdspanningsstation tientallen bomen omgehaald.

“Het gaat om een enorme kap van tientallen bomen”, vertelt bewoner Kees de Bock. “Het vreemde is dat wij van niets wisten. Vanaf het begin zitten we in een werkgroep om mee te denken om de natuur hier een zo groot mogelijk aanzien te geven. Omdat hier een hoofdspanningsstation wordt gebouwd met bovengrondse krachtstroom is er 3,5 ton beschikbaar voor compensatie. Eén van de plannen die wij als bewoners hebben is om bomen aan te planten langs het Hoendiep. Sinds het begin van het project zijn we één keer bij elkaar geweest en daarna, door het uitbreken van de coronacrisis, niet meer.”

De verbazing was dan zaterdagochtend ook groot. “Eén van de bewoners reed hier langs en die wist niet wat hij zag. Een bedrijf was met groot materieel bezig om de bomen om te halen. Waarbij wij dus van niets wisten. Ik zal je eerlijk zeggen dat dit heel erg rauw op ons dak valt. Vanuit de buurt zijn we aan het kijken wat we hier mee moeten en kunnen.”

Update 26-10-20:

De gemeente Groningen laat via woordvoerder Peter Steinfort weten dat vergunning voor de bomenkap 6 juli jongstleden is verleend door de provincie Groningen aan Enexis. De gemeente Groningen kan hier geen invloed op uitoefenen door de Wet Natuurbescherming. Die bepaalt dat als er een dergelijke kapvergunning moet worden afgegeven over een gebied dat buiten de bebouwde kom van de gemeente valt, dat de provincie verantwoordelijk is voor het verlenen van deze vergunning. Het terrein van Enexis en Tennet is zo’n locatie.