Noordelijke Rekenkamer gaat besluitvorming rond zuidelijke ring onderzoeken

nieuws
Het Europaplein zoals dat er in 2030 moet liggen - Foto: Aanpak Ring Zuid

De Noordelijke Rekenkamer gaat in de komende twee jaar onderzoek doen naar de gang van zaken rond de aanpak van de zuidelijke ringweg van Groningen. Dat schrijft het onderzoekinstituut in haar programma voor de komende twee jaar.

De rekenkamer wil duidelijk krijgen op welke manier de informatievoorziening en de besluitvorming over het project zijn ingevuld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar besluitvorming over de start van het project, maar ook specifiek naar het uitlopen van de werkzaamheden. De rekenkamer noemt specifiek de hoge kosten, door vertraging en gebrekkige communicatie, maar ook de transparantie en openbaarheid van het provinciebestuur als speerpunten.

“Er is volgens de gemeente en omwonenden van de Ringweg te weinig gecommuniceerd over de besluitvorming omtrent de werkzaamheden en de (mogelijke) consequenties daarvan op de directe omgeving van de Ringweg. Ook zou informatie over de besluitvorming niet verstrekt zijn die wel verstrekt had moeten worden (aan de Provinciale Staten)”, zo schrijft de Rekenkamer.

Al bij de aanvang van de werkzaamheden aan de zuidelijke ring kwam een aantal problemen aan het licht dat het proces in z’n geheel vertraagde en waardoor de kosten van de aanpak van de Ringweg veel hoger kwamen te liggen dan vooraf begroot. Eén van die problemen was dat het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde failliet ging. De afronding van de werkzaamheden is nu gepland voor 2024.

Over de meerkosten voor het project wordt nog steeds achter gesloten deuren gesproken. Inmiddels is bekend dat een groot deel van de RSP-pot, waaruit ook andere projecten binnen de provincie betaald zouden worden, opgeslokt gaat worden door het project.

Deel dit artikel: