Hoog woonzorgcomplex aan Queridolaan schiet raadsfracties in verkeerde keelgat

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden de plannen voor Project Q, het nieuwe woonzorgcomplex op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan in De Weijert, te hoog en te veel afwijken van het bestemmingsplan.

Het nieuwe gebouw wordt 46 meter hoog, in plaats van de nu toegestane 11 meter. Naast de hoogte vinden de fracties dat een te groot deel van de oppervlakte wordt volgebouwd. In het huidige bestemmingsplan staat volgens de fractie dat alleen zakelijke en maatschappelijke dienstverlening mag op deze plek. Wonen, horeca en detailhandel zijn hier dus niet toegestaan. “Wij vinden dat niet kunnen”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Omwonenden moeten kunnen vertrouwen op bestemmingsplannen, maar daar wordt de laatste jaren steeds vaker te makkelijk van afgeweken. In onze ogen wordt te vaak aan het woongenot van omwonenden voorbij gegaan.”

De Partij voor de Dieren is daarnaast niet blij met het aantal bomen dat verdwijnt, ook al komen er volgens de plannen meer bij. “Ook in verband met het klimaat is het belangrijk dat we de stad groen kunnen houden en dat er voldoende ruimte overblijft om water af te voeren bij stortbuien”, stelt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “En alhoewel er in deze flat veel mensen kunnen gaan wonen, is het maar de vraag of de kwaliteit van wonen er op deze manier in de stad op vooruit gaat.”

Het college wijkt volgens de fracties steeds vaker af van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld door het opstellen van een “visie” en het verwijzen van het college naar bijvoorbeeld de Hoogbouwnota en de manifestatie “de Intense Stad”.  Sijbolts: “Wat voor rol spelen bestemmingsplannen dan nog? Daar wil ik wel graag een uitleg over van het college”.

Deel dit artikel: