Discussie over bouw twee windmolens in Onnen

Er is discussie ontstaan over de bouw van twee kleine windmolens bij een boerderij in Onnen. Dat meldt Duurzaam Haren zondagavond.

Het gaat om twee houten windmolens die een ashoogte hebben van vijftien meter. De gemeente Groningen wil een vergunning voor de bouw niet verlenen, hoewel er ruimtelijk wel een mogelijkheid zou zijn voor de realisatie. De gemeente keurt het plan af vanwege landschappelijke overwegingen. “Omdat de instandhouding van de erfbeplanting moet worden geborgd, laat zich dit niet verenigingen met windmolens”, aldus de gemeente.

Duurzaam Haren begrijpt de afweging maar is tegelijkertijd teleurgesteld. In een brief aan het college van B&W schrijft men dat het op deze manier wel erg moeilijk is om een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame elektriciteit. “Windenergie is van belang als aanvulling op zonne-energie omdat ook in de winter en in de nacht de wind waait. De windmolen van fabrikant EAZ uit Hoogezand is een regionaal product en leidt door de beperkte hoogte tot weinig overlast. Op veel plaatsen in de provincie Groningen staan deze windmolens al bij boerderijen”, zegt Duurzaam Haren.

In de brief stelt Duurzaam Haren ook twee vragen. “Onder welke omstandigheden zou het college de plaatsing kunnen accepteren?” En: “Zijn er andere locaties in de buurt van Haren die wel geschikt zijn?” Ondanks dat de brief al op 24 mei verzonden is, heeft men nog geen reactie ontvangen van de gemeente.