Provincie wil 33 miljoen euro lenen aan Enexis

nieuws
foto: Sebastiaan Scheffer

Gedeputeerde Staten willen een lening van tussen de 33 en 44 miljoen euro verstrekken aan netbeheerder Enexis voor het versterken van het eigen vermogen van het bedrijf. De provincie Groningen is aandeelhouder in het bedrijf en wil met de lening zorgen dat de netbeheerder extra kan investeren in het energienetwerk.

Volgens zowel Enexis als de provincie Groningen  moet de netcapaciteit in Nederland omhoog om de stroom van wind- en zonneparken te kunnen verdelen. Ook is extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto’s en gasloze woningen. Naar verwachting moet Enexis daarom, in de komende tien jaar, 1,9 miljard euro extra investeren in het energienetwerk. Voor deze investering vraagt Enexis een lening van haar aandeelhouders van in  500 miljoen euro.

Het College van Gedeputeerde Staten wil daarom tussen de 33 en 44 miljoen euro bijdragen aan dit gevraagde bedrag. Motivatie daarvoor zijn de milieuplannen van de provincie, maar volgens GS levert de lening ook meer rendement op voor alle aandeelhouders en voor de stroomgebruikers. Een lening op de commerciële kapitaalmarkt is stukken duurder.

De lening is nog niet definitief, de Provinciale Staten kunnen hun wensen en bedenkingen over de lening nog naar voren brengen.

Deel dit artikel: