Veel tegenstemmers bij installatie Isabelle Diks als wethouder

De gemeenteraad heeft woensdag Isabelle Diks (GroenLinks) benoemd tot wethouder. Zij werd gekozen met 24 stemmen vóór en 20 stemmen tegen; één GroenLinks-raadslid was afwezig.

Isabelle Diks wordt de opvolger van Mattias Gijsbertsen, die zich in Nijmegen gaat bezighouden met geweld in gezinnen. Diks (54) was eerder wethouder in Leeuwarden en daarna lid van de Tweede Kamer. Haar portefeuille bevat onder meer jeugd en jeugdhulp, zorg en veiligheid, armoedebeleid en beschermd wonen en opvang.

Diks kreeg wachtgeld naast haar salaris als Kamerlid en ontving een omstreden reiskostenvergoeding. Zij bood haar excuses aan en liet weten het geld terug te betalen.

 

 

Deel dit artikel: