SP maakt zelf nieuwe verordening voor referendum

nieuws
foto: Annemarieke Hunze

De raadsfractie van de SP werkt aan een voorstel om opnieuw referenda in Groningen mogelijk te maken. Dit omdat het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, niet op korte termijn een referendumverordening actief wil maken. Vanwege de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer is dat namelijk nodig.

De SP wilde onlangs een referendum over de toekomst van het afvalbeleid. De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie voelen daar niets voor. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg doen ze dat om “een referendum over DIFTAR te dwarsbomen.” Bij DIFTAR betaal je naar het gewicht van het afval dat je aanbiedt.

Brandenbarg wil niet dat een kleine meerderheid in de raad het afvalbeleid bepaalt. Daarom wil hij een referendum. Dat deze partijen dit dwarsbomen getuigt van arrogantie en angst voor de mening van inwoners, aldus Brandenbarg. Zijn partij gaat nu zelf een nieuwe verordening voor een referendum maken. “Wij gaan binnen en buiten de raad de boer op zodat inwoners die stem wel krijgen,” zegt het SP-raadslid.

Deel dit artikel:

 1. De kleine meerderheid is altijd groter dan de minderheid. De SP begint zich steeds populistischer te gedragen. Als je bij iedere impopulaire maatregel een referendum houdt wordt de stad onbestuurbaar.

 2. O wat zijn de hedendaagse politici en Marc bang voor een referendum, wat zijn ze bang wat de burgers vinden terwijl zij daar zitten voor diezelfde burgers.

 3. Een referendum kost natuurlijk heel veel geld, ik denk toch wel gauw een miljoen. Daarbij denk ik ook dat de SP zich vooral rijk rekent, door het opinieonderzoek van Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen (OIS Groningen) als leidraad te nemen. Men moet zich dan wel realiseren dat elke burger van klein tot groot zich onbeperkt, en dus meerdere malen bij het OIS als panellid kan registreren, om zodoende onder gebruik van meerdere valse namen aan een bepaald opinieonderzoek zoals het DIFTAR onderzoek kan meedoen.

  Als alleenstaande betaalt men over 2020 € 236,40 per jaar
  Huishoudens met twee personen betalen in 2020 € 276,48 per jaar
  Een twee personen huishoudens betaal dus €40,08 per jaar meer
  Als alleenstaande ben ik dus statistisch veel duurder uit dan mijn buren die men hun tweeën minimaal het dubbele aan afval aanbieden, en dan druk ik mij nog bescheiden uit. Ik ben dus zeker voorstander voor diftar, maar zouden mijn buren dat ook zijn..!

 4. Inderdaad Doe ze zitten er voor de burgers, omdat de burgers als groep geen beleid kunnen maken. Hoeveel mensen denk je dat komen opdagen voor een referendum over afval? Grote kans dat het niet geldig is, maar als een meerderheid van de stemmers toch tegen Diftar is laat je je beleid bepalen door een minderheid. Of je negeert die minderheid en dan kun je er van uit gaan dat het gejank pas echt los barst. Dat is ook niet echt democratisch. Referenda zijn gevoelig voor misinformatie en volksmennerij. Ze dienen dus alleen zeer terughoudend te worden ingezet. Ga je ook een referendum houden over een belastingverhoging? Dat gaat niet werken. Partijen reken je af in het stemhokje.

 5. Nederland was toch NOOIT bij de EU gekomen als er naar volk was geluisterd. Wat een ondemocratisch instituut. En nu praat men over CETA, om biljoenen producten in het luchtruim over en weer te laten vliegen. En ik maar denken dat stikstof ons in de greep houdt.

 6. Betwijfel of Diftar wel zo’n succes wordt. Dit vooral gezien het hoge percentage Stadjers met een laag inkomen. Niet discriminerend bedoeld, maar er is een groep mensen met een laag inkomen die niet per kilo kunnen/willen/gaan betalen met de daaruit voortvloeiende gevolgen. Bovendien is het de vraag in hoeverre consumenten schuld hebben aan het gewicht van, en het soort verpakking. Diftar is in dat opzicht een straf.
  Het nascheiden van afval is efficiënter en goedkoper.
  Waar ik wel voor zou willen pleiten zijn (meer) inleverpunten dichtbij voor batterijen en bruingoed. En bakken voor gft-afval in de stad.
  Behalve glas, waarvan de scheiding al goed geregeld is, is het scheiden van overig afval zinloos.
  Het kost overigens enorm veel energie om glas te recyclen en de kosten daarvan worden met Diftar niet in rekening gebracht.
  Er is een overschot aan papier op de wereldmarkt en van plastic zijn er simpelweg teveel soorten, en is daardoor niet circulair recyclebaar. Dat gaat voor het merendeel toch al de verbrandingsoven in. En metaal tenslotte, is eenvoudig met elektromagneten uit te sorteren.
  Als laatste zou ik willen zeggen dat er een verschil is tussen het gewicht van afval en de impact op klimaat en milieu.

 7. @Sjoerd, De krankzinnige CO2 maatregelen waren nooit door de regering aangenomen als men naar het volk had geluisterd, zou ik als antwoord op je EU artikel willen geven. Beide zijn in deze context het vergelijken van appels met peren. Nederland is een parlementaire democratie d.w.z. de burgers kiezen hun vertegenwoordiging in het parlement.
  Het probleem met socialistische partijen is dat ze de parlementaire democratie niet als doel zien maar als middel om de macht te krijgen, en dan eenzijdig de spelregels veranderen.
  Socialisten als waakhond is prima, maar geef ze nooit weer de macht, dat heeft de geschiedenis ons toch wel geleerd,
  vind je niet.!

 8. @Wassermann

  Wij kiezen dit niet. Want de programma’s zijn niet eerlijk. Als bijvoorbeeld in de stad Groningen men in het programma van jaren geleden melding had gemaakt, dat de stad overspoelt zou worden met 40 000 extra studenten, dan had men het wel kunnen shaken. Of opname van een x-aantal migranten. Bovendien maakt men het misselijk statement als water bij de wijn, als een zgn coalitieakkoord.

  En wat dacht je van de bomenkap bij der Aa-kerk. Ik heb het nergens gelezen!

  De geschiedenis is, dat het kapitalisme het socialisme heeft uitgevonden. Het kapitalisme (egoïsme) bestond dus eerst.en toen bedacht men het socialisme als antwoordt. In die volgorde

  En de EU is een magneet gebleken voor heel veel problemen!

 9. @Sjoerd, De EU als vervangende staatsvorm moet wat mij betreft zo snel mogelijk worden afgeschaft (Nexit) dus. We hadden het moeten laten bij de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Als we in de vorige eeuw hadden geweten wat de beide socialistische entiteiten te weten het nationaal socialisme en het communisme voor de wereld in petto hadden dan….. ? Dit soort van vergelijkingen zijn onzinnig. Wat wel vaststaat dat het kapitalisme meer welvaart heeft gebracht dan het socialisme. Immers noem één socialistische staatsvorm uit het verleden c.q. heden die ook maar een beetje welvaart voor de burgers heeft betekend.

 10. @Wassermann

  Proest !

  Wat een welvaart, dat kapitalisme.

  Zowel de zorg, als hem en haar die er werken is volledig uitgekleed door het kapitalisme.

  Dat van de EEG ben ik het volledig met je eens. In de jaren 70 had men juist voor dit scenario gewaarschuwd. De verschillen tussen Noord- en Zuid Europa zijn te groot. En toch voeren ‘ze’ het uit. En liegen mag! Kijk naar Griekenland.

 11. Sjoerd schreef “Proest ! Wat een welvaart, dat kapitalisme. Zowel de zorg, als hem en haar die er werken is volledig uitgekleed door het kapitalisme.” Maar het is wel hetzelfde kapitalisme dat ervoor heeft gezorgd dat wij in een verzorgingsstaat leven. Dat die verzorgingsstaat nu onder druk staat is mede te danken aan de ongebreidelde immigratie van kanslozen uit derde wereldlanden. En we weten natuurlijk allemaal wie daar verantwoordelijk voor is.

 12. @Wassermann Inderdaad. Werkgevers hebben die hierheen gehaald in hun zoektocht naar goedkope arbeid, omdat ‘Nederlanders het werk niet wilden doen’, lees: te duur waren. Hierbij werden zij geholpen door de rechtse partijen CDA en VVD, partijen die zich eigenlijk altijd voor het karretje van bedrijven laten spannen.
  Kapitalisme was dus de oorzaak, hetzelfde kapitalisme dat nu als een groep sprinkhanen de wereld over trekt in een soortgelijke zoektocht naar goedkope arbeid en grondstoffen.
  De verzorgingsstaat staat overigens onder druk doordat bedrijven er niet aan mee willen betalen, en daarin worden gefaciliteerd door weer dezelfde 2 foute politieke partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *