Ook bomenkap bij Blauwbörgje in Paddepoel stilgelegd

nieuws
Foto: Werkgroep Bomen Groningen

De gemeente Groningen heeft maandag opnieuw de kap van bomen stil moeten leggen. Dit keer gaat het om de kap van een dertigtal bomen aan het spoor achter verpleeghuis Blauwbörgje in Paddepoel. De aanleg van het verlengde Sterrepad ligt daardoor stil.

De rechtbank heeft, net als bij de afgeblazen bomenkap aan de Zernikelaan, een voorlopige voorziening in ontvangst genomen voor een bezwaar dat de stichting Bomenridders Groningen indiende tegen de kap. In de afwachting van een uitspraak heeft de gemeente Groningen de kap stilgelegd. Volgens gemeentewoordvoerder Mary-Lou Gregoire levert de voorlopige voorziening zeker enkele weken vertraging op voor de kap. Dit duurt totdat de rechter een definitieve uitspraak doet. De daadwerkelijke kap kan nog langer duren, omdat deze dan ook in gevaar komt door het broedseizoen voor vogels.

Volgens de stichting Bomenridders Groningen heeft het stuk groen langs het spoor een hoge ecologische waarde, dat ook nog eens deel uitmaakt van de Gemeentelijke Ecologisch Structuur. Het noemt de reden voor de kap, een stuk fietspad van het tracé Sauwerd – Groningen, overbodig.

Deel dit artikel:

 1. Wederom had onze “duurzame groene” gemeente al toegeslagen.
  Al het “rommel” groen moet van de gemeente weg.

  Werkt die Marc bij de gemeente ????

 2. Ik ben kennelijk de enige die ook even kijkt waarom er hier een fietspad aangelegd wordt en niet bij iedere boom die gekapt wordt als een wolf naar de maan gaat lopen huilen. De meeste bomen blijven slaan. Er is geen sprake van kaalslag, maar een fietspad door het groen dat uiteindelijk helemaal tot Winsum doorloopt. Dat zijn plannen die allang door de raad zijn en ook al gemaakt voor dat dit college aantrad. Omdat er vergunningen moeten worden afgegeven om de bomenkap voor dit democratisch genomen besluit namens de bevolking van de stad mogelijk te maken gaan de boomfanatici er voor liggen. Een klein clubje dat denkt dat denkt dat de wettelijke regels er zijn om hun zin tegen de democratische meerderheid in op te dringen. Dit levert alleen maar vertraging op en extra kosten en redt geen enkele boom. Uiteraard is deze onderbouwing tegen de bierkaai dus kom maar op met een hernieuwde scheldpartij op GroenLinks en de gemeente en mij. Dat is kennelijk het maximale niveau wat jullie aankunnen.

 3. Ik zit op dit moment bij de rechtbank Noord Nederland.
  RAZEND!

  MIJN VOVO IS AFGEWEZEN Aa-KERKHOF.
  Ik heb de schriftelijke afwijzing nog niet.

  Ik heb ZWAAR de indruk dat de behandelende griffier met zijn handen in de zakken van B&W zit.
  Hij weigerde – op superieure wijze – te begrijpen waarover de door mij ingediende voorlopige voorziening gaat.

  Vanochtend bleek dat de griffier de zaak eigenhandig juridisch had verdraaid.
  Volgens de griffier had ik bezwaar gemaakt tegen het zagen van de takken van de monumentale Aa-Kerkhof kastanjes En dat ik op die gronden een voorlopige voorziening had.
  Als dat het geval was geweest dan had de griffier het zagen moeten stil laten leggen…
  Had hij niet gedaan!!!

  Hij verdraaide de inhoud van mijn zaak en hij gaf ondertussen ook de ruimte aan het zagen door B&W.
  ==

  Ik heb vanochtend – met spoed – uitgelegd dat mijn voorlopige voorziening over COMPLEET ANDERE gronden gaat.
  Ik heb bezwaar gemaakt tegen het FICTIEVE BEZWAAR van B&W om mij af te schepen met zwaar verouderde info (Aa-Kerkhof > juli bestek 2018) en het niet willen verstrekken van een gedegen rapport over het zagen van de takken aan de monumentale Kastanjes.
  Daardoor kan ik mijn vak als Boombeschermvrouwe niet uit kan voeren.
  Met tot gevolg – het wellicht onterecht zagen door B&W – van de enorme takken van de resterende monumentale Kastanjes – die door die werkzaamheden er wellicht alsnog aan gaan.

  Na mijn duidelijke juridische uitleg heeft de griffier de voorlopige voorziening direct afgewezen.
  B&W heeft kennelijk nog steeds de oppermacht en deze griffier volgt daarin.
  Niet alleen ik, maar iedereen en de Aa-Kerkhof Bomen hebben het nakijken.

  Wethoudster Glimina Chakor (GroenLinks) wil mij niet te woord staan.

  Mevrouw Kiki

 4. Ach gut, als mevrouw de keizerin haar zin niet krijgt dan is de rechtbank ineens niet meer onafhankelijk. En de politici willen ook al niet bij haar op audiëntie komen. Alleen die vervelende gemeentetrol hè?

 5. Het lijkt er een beetje op dat er sprake is van een grote samenzwering tegen mevr. Kiki.
  Alle opeenvolgende wethouders, burgemeesters, ambtenaren, rechters bij Rechtbank en Raad van State en ook griffiers spannen tegen haar samen.

  Het recht om tegen de overheid te procederen en besluiten te laten toetsen door een onafhankelijke rechter om op die wijze de kwaliteit van het openbaar bestuur te verhogen is een groot goed.
  In sommige gevallen zou het, gezien de overmatige hoge en onnodige belasting van de rechtbanken en andere rechtsprekende instanties aan te bevelen zijn om de griffierechten te verhogen of een limiet in te stellen over het aantal procedures dat je per jaar mag instellen. Een systeem vergelijkbaar met de mogelijkheid om een besluit bij tennis te ‘challengen’ lijkt me een aardige oplossing.

 6. # Marc en RealJack
  Maakt u zich geen zorgen

  Deze vovo heeft MIJ (!!!) mij 178, = euro gekost.
  Ik kan u vertellen dat ik dit geld niet voor de lol uitgeef.

  Bovendien is het aantal van door mij gevoerde hoeveelheid procedures: nihil!

  Mijn bereidheid om mij te blijven in te zetten voor het behoud van Bomen in deze ooit lieflijke Stad –
  die met de dag een steeds hoger percentage seikstralen lijkt te krijgen welke chronisch niet willen begrijpen wat een Rechtsstraat inhoudt – is ook behoorlijk naar nul gedaald.

  Mijn geld en energie kan en wil ik besteden aan kinderen die niet te eten hebben en aan projecten die Schoonheid op Aarde opleveren.

  Mevrouw Kiki

 7. Een verslaving mag ook wat geld kosten. Wellicht kan verslavingszorg wat voor je betekenen of de anonieme antagonisten. Dan kun je in het vervolg je geld naar hongerige kinderen en biologisch bermbeheer laten gaan.

 8. Nadat B&W zeer bewust dwars door hoger beroep en de voorlopige voorziening de 3 Bomen van het Aa-Kerkhof tegen de vlakte had gezaagd, gaf de Raad van State aan de Bomenridders het advies om de voorlopige voorziening in te trekken,

  De ambtelijke projectambtenaar die – via de enige contactambtenaar – mij weigert om mij het gedegen rapport te sturen op basis waarvan de takken van de monumentale Kastanjes worden gezaagd,
  informeert vandaag de Bomenridders:

  “”Als gevolg van het intrekken van de voorlopige voorziening bij de Raad van State door De Bomenridders,
  is er geen sprake meer van een opschortende werking.
  De omgevingsvergunning met kap activiteit is daarmee weer van kracht.
  Op dit moment bereiden wij de voorbereidende werkzaamheden voor,
  waaronder de kap van de houtopstand in verband met het naderende broedseizoen.
  Wij beraden ons nog op de precieze planning, maar de start van de verder herinrichting staat voor nu gepland
  medio mei.”

  U kunt nu nog zien hoe prachtig deze Kastanjes waren – decennia lang!
  Binnenkort zal dit beeld dat 600 jaar de Stad respecteerde en dat 600 miljoen mensen ooit hebben bekeken, aan gort worden gezaagd.

  Voor een ”kil koud guur winderig verblijfsplekje”.

  Ingezet door de reeds vertrokken VVD wethouder en ondersteund door het huidige falende Hervormde Kerkbestuur.

  Mevrouw Kiki

 9. https://buitengewoon.zaanstad.nl/groen/bomen-ziektes-plagen

  “”Ongeveer 60% van de kastanjebomen in Zaanstad zijn aangetast en inmiddels zijn diverse bomen gekapt.
  Sommige bomen vertonen al jaren lichte aantasting van kastanjeziekte zonder dat de ziekte zich zichtbaar doorzet.
  Andere bomen gaan binnen een jaar dood.
  Landelijk wordt geadviseerd de bomen met rust te laten en te verwijderen, als ze zijn afgestorven.”

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *