Gemeente wil 500 mensen met uitkering extra activeren

nieuws
Foto: Rick van der Velde

Het gemeentebestuur wil 500 extra inwoners van de stad, die nu een bijstandsuitkering ontvangen, activeren. Hoe dat moet gebeuren, staat in een nieuw Werkprogramma.

Nu de economie meezit, wil het college dat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt profiteren. Het Werkprogramma zet in op preventie van de instroom in de bijstand, op ontwikkeling van de doorstroom en het vergroten van de uitstroom.

Het Werkprogramma is vooral bestemd voor mensen in de bijstand die een steuntje in de rug nodig hebben om weer aan de slag te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele problemen van deze mensen, zoals psychische of fysieke klachten, laaggeletterdheid, schulden of eenzaamheid.

De gemeente Groningen telt 10 duizend mensen die in de bijstand zitten. In de begroting is voor de komende drie jaar 4,5 miljoen euro voor het werkprogramma gereserveerd.

Deel dit artikel: