Gemeente wil 500 mensen met uitkering extra activeren

nieuws
Foto: Rick van der Velde

Het gemeentebestuur wil 500 extra inwoners van de stad, die nu een bijstandsuitkering ontvangen, activeren. Hoe dat moet gebeuren, staat in een nieuw Werkprogramma.

Nu de economie meezit, wil het college dat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt profiteren. Het Werkprogramma zet in op preventie van de instroom in de bijstand, op ontwikkeling van de doorstroom en het vergroten van de uitstroom.

Het Werkprogramma is vooral bestemd voor mensen in de bijstand die een steuntje in de rug nodig hebben om weer aan de slag te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele problemen van deze mensen, zoals psychische of fysieke klachten, laaggeletterdheid, schulden of eenzaamheid.

De gemeente Groningen telt 10 duizend mensen die in de bijstand zitten. In de begroting is voor de komende drie jaar 4,5 miljoen euro voor het werkprogramma gereserveerd.

Deel dit artikel:

 1. Mensen activeren? Wat een achterbakse schoften bij de gemeente. Ik heb altijd kunnen en willen werken tot Mattias Gijsbertsen wethouder werd en hij besloot dat ik het niet waard ben om betaald te worden als ik werk. Toen het iets beter ging en ik weer buiten kwam liet hij mij gelijk weer bedreigen om te voorkomen dat ik actief blijf. Uitzendbureaus worden door ambtenaren verboden om mij een betaalde baan aan te bieden. https://alexsanderhesse.nl/makkelijk-slachtoffer/

 2. Het valt mij op dat rond 12 uur ik regelmatig van mensen in dit soort projecten een a twee blikken bier achterover zie gooien bij een supermarkt. Alcohol en werken gaat niet samen… ook niet bij een reintegratiebaan. Samen werken met verslavingszorg en regelmatige controles op alcohol in dit soort projecten lijkt me dan ook aan te raden. Maar liever zwijgen de coaches en ander participatietuig om hun eigen (wel goed betaalde) baan niet al te lastig te maken?

 3. Bijzonder dat een burger niet gaat werken omdat de wethouder dat niet wil.
  De site van betreffende burger biedt ook niet echt uitsluitsel over deze problematiek.

 4. @originalErik, je hebt gelijk, maar toch heb ik liever een alcoholist die elke dag een potje bier drinkt en er met een kliko op uit trekt om wat schoon te maken in de stad dan dat ze helemaal niks doen, stomdronken worden, mensen gaan lastig vallen. Laten we de tijden van het Guyotplein en het Noorderplantsoen niet vergeten. Deze projecten helpen mee dat die jongens en meisjes toch een beetje gestructureerd in het leven kunnen staan, waardering krijgen en anderen geen overlast bezorgen. Iedereen blij zou je zo zeggen.

 5. Het gaat hier wel onder het mom van dure ‘reintegratie’ waar veel subsidiegeld naar toestroomt en het aantal stomdronken lui in de binnenstad zal er ook niet echt veel door te verminderen. En blij? Dacht je nou werkelijk dat die jongens van dit onderbetaalde werk zelf blij van worden?
  En erger… bij dit soort bedrijven worden ook andere kwetsbare groepen te werk gesteld zoals jonge gehandicapten. Het lijkt me nou niet echt wenselijk dat die op een werkplek terechtkomt waar dit zuipgedrag schering en inslag is !

 6. Al dit soort projecten hebben feitelijk het karakter die men vroeger omschreef als werkverschaffing. Ze ontvangen het minimumloon, met soms een kleine opslag daarover. Ze krijgen bedrijfskleding die hen onderscheid van de burgers, en als doel heeft hen toch nog enige status te geven. Bij de RUG in de binnenstad staan elke dag enkele van deze mensen, die de verkeerd en neergesmeten fietsen van de studenten weer netjes in het gareel moeten zetten. Bij het Forum idem dito. Ze ondergaan stoïcijns de smalende en neerbuigende blikken van de gelukkigen die wel zinvol werk hebben. Persoonlijk heb ik respect voor deze door de gemeente misbruikte mensen, want je kunt vaak zien dat ze zelf zeer ongelukkig zijn met deze verplicht opgelegde dienstbaarheid aan de gemeente.

 7. Mja, het enige verschil met deze “alcoholisten” en “drugsgebruikers” waar men over spreekt in dit topic is dat genoemde mensen in de regel weinig tot geen opleiding hebben en geen baantjescouraselnetwerk hebben en daardoor geen geld hebben om het te verbloemen. Laten we dus niet doen alsof het alleen voorkomt bij de mensen zonder geld. Ze vallen alleen meer op omdat het een makkelijk doelwit is die zich niet goed kan verweren omdat ze geen financiële mogelijkheden hebben.

  Iemand zonder geld wordt voor gek verklaard. Iemand met geld wordt excentriek genoemd.

 8. Generaliseren en stigmatiseren

  Werkgevers kunnen eenzaam zijn. Werknemers kunnen eenzaam zijn. Uitkeringsgerechtigden kunnen eenzaam zijn.

  Werkgevers kunnen psychische problemen hebben. Werknemers kunnen psychische problemen hebben. Uitkeringsgerechtigden kunnen psychische problemen hebben.

  Werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden hebben een huisarts. Werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden kunnen naar hun huisarts gaan.

  Waar bemoeien de ambtenaren van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen zich eigenlijk mee?

 9. Waar gaat het nu om in het leven?

  Wij doen een heleboel mantelzorg. Mantelzorg moet ook gebeuren. En er is niemand anders die de mantelzorg gaat doen.

  Uitkeringsgerechtigden die mantelzorg verrichten kunnen vrijstelling krijgen van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen voor bepaalde activiteiten in het kader van de Participatiewet. Hoe zit dat met dit nieuwe plan van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen? Daar gaat het ons nu om!

  Okay, kom maar op met al die goede banen. We hebben nog wel een dingetje. We willen direct zorgverlof voor het doen van mantelzorg!

 10. Maak het bespreekbaar!

  De gemeente Groningen heeft heel veel mensen in dienst. De Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen is zelfs één van de grotere werkgevers van Noord-Nederland.

  De mensen die de gemeente Groningen in dienst heeft, kosten heel veel geld. Dit geld wordt voor een groot deel betaald door de belastingbetaler.

  Laten we het hier eens over hebben in Groningen. Of ligt dit politiek soms te gevoelig? Het lijkt er, volgens ons, veel op dat de politiek in Groningen liever een andere kant opkijkt.

 11. dan hebben we 80% asielzoekers aan het werk !!!!! hou toch met die gemeente laten ze de zooi die er is maar opruimen zoals de armoeder ze gaan ook over de rug vam de mensen om geld t verdienen hun voeren iets uit en wij als burger zijn de dupe van hun daden als je werkt of niet en maar mensen binnen halen de meeste vertrekken met een uitkering door de fouten van de hogere horen boeten wij zo simpel is het gewoon

 12. Nederland moet eens serieus naar een basisinkomen gaan kijken. Dan heb je geen bijstand meer nodig of ww of arbeidsongeschiktheidsregelingen en zelfs AOW en studiefinanciering. Mensen kunnen naar vermogen bijdragen. Als er meer mensen werken kan iedereen minder gaan werken en heeft meer tijd om in de gemeenschap nuttig te zijn. Een betere balans tussen persoonlijke rijkdom en gemeenschappelijk welbevinden zou dit land goed doen.

 13. Als je 10.000 bijstandsgerechtgden in deze gemeente hebt, wordt het dan niet de hoogste tijd om eens goed te gaan kjken naar wie er wel en wie er niet willen werken? Hoe bestaat het dat in deze tijd er nog altijd mensen durven beweren dat een bijstandsuitkering een recht is. Bijstand is ooit gestart om mensen welke dit echt nodig hadden van een inkomen te vooorzien, nu zijn er enkel al in deze gemeente een paar duizend welke dit simpelweg zijn gaan zien als een basisinkomen en nooit aan de slag zullen gaan, omdat het deze te makkelijk wordt gemaakt, dit afgezien van de grote groep die wel willen, maar om welke reden dan ook niet kunnen werken.
  Geef hen dan een baan voor halve dagen, vul dit deels aan met wat men nu wil weggeven aan bemiddelingsbureautjes en z.g. programma`s welke aantoonbaar nog nooit iets opgeleverd hebben.

 14. Jammer Middenweg, dit is een foute aanname. Je moet niet alles geloven wat de media schrijft. Ga op eigen onderzoek uit! Als de getallen opnieuw worden berekend volgen de oude definities van het CBS, dan is het absoluut geen hosanna in Groningen. De komst van de HORECA trekken deze cijfers enigszins bij. 1 uurtje werk per week is een volledige baan volgens de nieuwe definities van het CBS. In de oude situatie 12 uur. De lokale politiek pleegt verraad op Groningen, omdat Groningen nooit gekregen heeft waar het recht op had. 1% van de gasbaten kwam Groningen toe. En dan in een gelijke tred lopen met de Randstad. Dacht het niet!

  Bovendien is er ook een suikerfabriek gesloten op last van Brussel (EU) en zijn de nutsbedrijven geliberaliseerd in opdracht van Brussel en vervolgens uit Groningen vertrokken. Of ga je deze mensen ook dezelfde verwijten maken?!

 15. De DIENST in actie…

  OOG, en toen was er weer een wethouder met een plan. OOG, en toen moesten er weer ambtenaren bezig worden gehouden. OOG, en dan moeten wij weer komen opdraven bij de DIENST.

  OOG, vele Groningse bijstandsgerechtigden hebben er allang genoeg van om voor het karretje van de zoveelste wethouder te worden gespannen. OOG, dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Kansen in Kaart’ van de DIENST Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen.

  OOG, let op: er is nog nooit een banenplan van de DIENST geslaagd. OOG, in het verleden geboekte resultaten bieden bij de gemeente Groningen de beste garantie voor de toekomst. Dat weten wij en vinden wij uit jarenlange ervaring met de DIENST. OOG, de vele Groningse bijstandsgerechtigden weten dat ook als geen ander.

  OOG, laat al die goede werkgevers met al die goede banen gewoon rechtstreeks contact met ons opnemen. We komen er samen altijd uit. Waar bemoeit de DIENST zich eigenlijk mee?

 16. De verloren generatie…

  Dat vele Groningse bijstandsgerechtigden al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw geen werkgevers meer hebben gezien, daar doen deze bijstandsgerechtigden vanzelfsprekend echt niet moeilijk over. ‘Hallo werkgevers, toen niet, nu ineens wel?’ Beter laat dan nooit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *