Tevredenheid Wmo-ondersteuning toegenomen

De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is in Groningen in 2018 opnieuw toegenomen. Volgens het gemeentebestuur blijkt dit uit het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.

In dat onderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van en de toegang tot ondersteuning en het contact met de gemeente. Volgens 85 procent van de cliënten past de ondersteuning bij de hulpvraag, en is de kwaliteit van de ondersteuning goed. Rond de 80 procent geeft aan dat tijdens het keukentafelgesprek goed naar hen geluisterd wordt en dat er samen naar een oplossing is gezocht.

Het onderzoek bestaat uit tien vragen die elke gemeente aan haar inwoners stelt. Daarnaast zijn ook enkele verdiepende vragen gesteld, zoals de ervaringen bij het keukentafelgesprek en het effect van de ondersteuning. In Groningen hebben ruim 2500 cliënten het onderzoek ingevuld.

Wethouder Inge Jongman zegt zeer tevreden te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. “Opnieuw is het percentage inwoners gestegen, die dankzij de ondersteuning in staat is zich beter te redden en deel te nemen aan de samenleving.”

Deel dit artikel: