Onderzoek UMCG: Meer dan de helft van 60-plussers doet vrijwilligerswerk

nieuws

Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat meer dan de helft van de 60-plussers vrijwilligerswerk doet. Dit terwijl andere maatschappelijke activiteiten onder ouderen in de loop der jaren juist afnemen.

Onderzoeker Jacobien Niebuur gebruikte data uit het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines voor haar onderzoek. 55 procent van de 60-plussers doet vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteden zij 5,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. De meeste 60-plussers doen vrijwilligerswerk voor een organisatie, voornamelijk voor kerken of andere religieuze organisaties (30%), sportverenigingen (23%) en binnen de gezondheidszorg (21%).

Wat verder opvalt, is dat vrijwilligerswerk tot op hoge leeftijd een belangrijke maatschappelijke activiteit blijft. De groep 70-plussers die vrijwilligerswerk doet is zelfs groter dan de groep die deelneemt aan andere maatschappelijke activiteiten zoals oppassen op kleinkinderen of het verlenen van mantelzorg.

60-plussers die vrijwilligerswerk doen geven minder vaak aan zich eenzaam te voelen dan de niet-vrijwilligers. Ook voelen ze zich in grotere mate onderdeel van de samenleving en hebben ze vaker het gevoel dat ze van betekenis zijn voor de maatschappij.

Deel dit artikel: